Tag Archives: nieuwe controleverordening

Voedselfraude voorkomen in de vleesketen

Gepubliceerd in Vleesmagazine oktober 2020 Voedselfraude is iets van alle tijden. Voedselfraude is opzettelijk illegaal gedrag rond voedsel, gericht op economisch gewin. In Nederland is vooral de vleesketen een geplaagde sector met het paardenvleesschandaal nog vers in het geheugen. Geschat wordt dat er wereldwijd met zo’n 5 – 10% van het voedsel wordt gefraudeerd. Wettelijk […]

Lees meer »

Grote veranderingen met de nieuwe Controleverordening

Gepubliceerd in Vleesmagazine Industriespecial 2 – 2018 Op 7 april 2018 is de nieuwe controleverordening 2017/625 gepubliceerd die grote veranderingen gaat brengen in het toezicht op de wetgeving in de agro-voedselketen. Zo zorgen automatisering van controlegegevens, een op risicogebaseerde aanpak, het voorkomen van fraude en misleading en toezicht op internetverkoop  voor een geheel nieuwe aanpak. […]

Lees meer »