G.J.M. van Kesteren

Drs. G.J.M. (Gert-Jan) van Kesteren DVM MMO
G.J.M. van Kesteren (1955) studeerde in Tilburg (propedeuse Economie 1974), in Utrecht (Diergeneeskunde 1981), aan de Open Universiteit (K.H.O. bedrijfskunde 1990) en aan TIAS Business School/Universiteit van Tilburg (Masteropleiding Management and Organization 2003). Momenteel volgt hij de studie Nederlands Recht.

In de jaren 1981 tot 1987 was hij werkzaam in diverse functies in de vleeskeuring binnen wat nu de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is. Van 1986 tot 1990 was hij als part time docent verbonden aan het slagersvakonderwijs.

In de periode 1987 tot 1990 werkte hij als organisatieadviseur het Productschap Vlees en Eieren. In deze functie trainde en adviseerde hij het management van vleesbedrijven met betrekking tot zaken als strategiebepaling, marketing, innovatie, kwaliteit, en productiemanagement. Als intermediair tussen universiteiten/onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven stimuleerde hij Research & Development in de vleessector. Van zijn hand verschenen enkele publicaties over innovatie en informatietechnologie in de vleessector.

Van 1990 tot 1995 was hij werkzaam bij SturkoMeat/Meat-Point, destijds de grootste particuliere vleesverwerkende onderneming van Nederland. Aanvankelijk als projectleider IKB (Integrale Keten Beheersing) en later als directeur van de vestiging in Eindhoven. In deze functie heeft hij richting gegeven aan de groei die het bedrijf heeft gerealiseerd.

Sinds 1995 is hij als organisatieadviseur werkzaam bij Condor Consultancy. Ervaringsgebieden in deze functie zijn:

  1. strategiebepaling, fusies en overnames, ondernemings- en marketingplanning, marktonderzoek, organisatieverandering, publiekprivate samenwerking, innovatie, informatiemanagement, logistiek, productieontwerp, human resource management, insolventiemanagement, interim-management;
  2. bestuursrecht (geschillen met de overheid/NVWA), voedingsmiddelenrecht, dierenwelzijnswetgeving en overeenkomstenrecht;
  3. duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, kwaliteit en voedselveiligheid (o.a. ISO 9001/14001/26000, BRC, IFS en HACCP), speciaal voor alle schakels en stakeholders van de productiekolom van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.

Sinds 2002 werkt hij voor de Europese Commissie als expert op het  gebied van voedselveiligheid en economische en ecologische duurzaamheid.

Hij heeft ruime advieservaring in de voedingsmiddelensector (van primaire producenten tot en met retailers, maar ook dienstverlenende organisaties als banken en kennisinstellingen), in sectoren als de nationale en communautaire overheid, brancheorganisaties en het hoger en universitaire onderwijs.
In Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Het Verenigd Koninkrijk, Polen, Hongarije, Bulgarije, Kroatië, Japan, Brazilië en de Verenigde Staten.