Y.W.J.M. Bemelman

Y.W.J.M (Yvon) Bemelman MSc

Yvon Bemelman studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar ze in 1993 afstudeerde. Yvon heeft ervaring op het gebied van kwaliteitszorg, de Warenwet en Europese regelgeving. Haar kennis en ervaring ligt vooral op het terrein van etikettering, implementatie kwaliteitssystemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, dierenwelzijn, cursusontwikkeling en een intermediaire rol tussen overheid en bedrijfsleven.

Van 1994 tot 1999 heeft Yvon voor SVO Opleiding voor de Vleessector als sociaaal-wetenschappelijk onderzoeker verantwoordingsrapportages geschreven voor gesubsidieerde cursussen. Ook heeft zij verschillende cursussen voor productiebedrijven verzorgd op het gebied van onder andere kwaliteitszorg. Daarnaast heeft zij verschillende bedrijfsgerichte kwaliteitssystemen ingericht voor (vleesverwerkende) bedrijven.

In 1995 heeft zij het kwaliteitssysteem van de Vereniging van Keurslagers (VVK) opgericht en geïmplementeerd bij de toen 600 keurslagerijen en beheerde de kwaliteitszorg tot 2016. Hierdoor heeft zij al vanaf 1996 zitting in het Regulier Overleg Warenwet, deskundigenoverleg hygiëne en etikettering van het Ministerie van VWS. In 2008 is de VVK onder haar leiding het eerste formulebedrijf met de “groene status” van de NVWA waardoor Keurslagers verminderd toezicht krijgen omdat de overheid voldoende vertrouwen heeft in voedselveiligheid bij Keurslagers. Daarnaast heeft zij veel verschillende cursussen ontwikkeld en verzorgd. Vanaf 2016 is zij adviseur voor het management.

Van 1994 tot 1999 heeft Yvon voor SVO Opleiding voor de Vleessector als sociaal wetenschappelijk onderzoeker verantwoordingsrapportages geschreven voor gesubsidieerde cursussen. Ook heeft zij verschillende cursussen voor productiebedrijven verzorgd op het gebied van onder andere kwaliteitszorg. Daarnaast heeft zij verschillende bedrijfsgerichte kwaliteitssystemen opgesteld voor (vleesverwerkende) bedrijven.

Van 2006 tot 2011 heeft Yvon de afdeling technologische zaken bij de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (brancheorganisatie) vorm gegeven met als taken; collectieve en individuele belangenbehartiging, beleidsontwikkeling en uitvoering ten aanzien van vleestechnologische zaken en kwaliteitszorg, vertaling en beïnvloeding van (inter)nationale wet- en regelgeving t.b.v. grootslagers (vleesproductie- en verwerkingsbedrijven), slagers en zelfslachtende slagers. Met onder andere als resultaten de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf versie 2010, module slachten, Barometer Duurzame Slager en de Young Butchers? competition. Daarnaast heeft zij structuren opgebouwd voor internationale en nationale lobbycontacten wat heeft geresulteerd in deelname van verschillende strategische overleggen (EU en NL) waar zij ook zitting had. Zo is onder andere nationale wetgeving voor kleine slachterijen (tarieven en wasplaatsen) aangepast en de module “ongekoeld presenteren” van de hygiënecode mogelijk geworden.

Van 2011 tot heden schrijft Yvon vakartikelen voor het Vleesmagazine van Reedbusiness wat in 2015 is overgenomen door Vakmedianet. Daarnaast heeft zij in 2013 en 2014 gewerkt aan de ontwikkeling van de eerste industriële module behorend bij de Hygiënecode voor het Bakkersbedrijf voor het Nederlands Bakkerijcentrum (NBC) waarvoor zij tevens adviseur Warenwet was.

In 2014 heeft zij Stichting Verskwaliteit Nederland in Leusden opgericht om wet- en regelgeving klein en praktisch te maken voor de versdetailhandel. Met de komst van de nieuwe etiketteringsverordening in 2014 heeft zij verschillende trainingen verzorgt, allergenenprojecten begeleid en een whitepaper geschreven. Ook heeft zij het Procesbeheerssysteem Dierenwelzijn voor de Slachterij ontwikkeld en heeft zij zitting in Overleg vleesveeketen van LTO Nederland.

Yvon kan u helpen als adviseur voor (ingewikkelde) vragen over de Warenwet, General Foodlaw, etikettering, claims, kwaliteitszorg, contacten overheid, MVO en dierenwelzijn. Ook kan zij ingezet worden bij implementatievraagstukken, bedrijfsgerichte kwaliteitssystemen en cursussen.