Eisen drinkwater productiebedrijven verder aangescherpt

De drinkwaterrichtlijn 98/83 EG is aangescherpt met Richtlijn (EU) 2020/2184 die op 12 januari van kracht is geworden. De herziene richtlijn moet ervoor zorgen dat er betere toegang tot drinkwater komt, dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen beter beheerst wordt en er beter wordt gerapporteerd. Lidstaten mogen aanvullende eisen opnemen of hogere normen stellen. En dat […]

Onderzoek naar wettelijke maximumgehaltes voor zout, suiker en/of verzadigd vet

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoekt de mogelijkheden om in nationale regelgeving (aanvullende) eisen te stellen aan de samenstelling van levensmiddelen. Eén van de opties is het wettelijk vastleggen van maximumgehaltes voor zout, suiker en/of verzadigd vet in bepaalde levensmiddelen. Achtergrond van dit onderzoek is gelegen in de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV). […]

Foodwatch eist verbeteringen in het Europese voedselcontrolesysteem

Hoewel de Europese autoriteiten sinds het paardenvleesschandaal in 2013 maatregelen hebben genomen en nieuwe regels hebben uitgevaardigd, zijn deze niet voldoende. Er zijn meer controles en strenge sancties nodig met een Europese database voor gestandaardiseerde informatie in alle EU-landen. Fraude: omgekatte racepaarden voor menselijke consumptie   Meer dan tien jaar na het zogenaamde “paardenvleesschandaal” heeft een […]

Duurzaamheidsrapportages verplicht voor grote bedrijven

Vanaf 2024 moeten alle beursgenoteerde bedrijven en grote ondernemingen verplicht verslag uitbrengen over duurzaamheidsbeleid en prestaties. Dit is het gevolg van de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD verplicht bedrijven te vertellen over de milieu- en sociale gevolgen van hun activiteiten. Bedrijven moeten deze informatie laten toetsen door een accountant. Ook MKB-ondernemers […]

Misleiding supermarkten met halalkeurmerk kip

Naar aanleiding van de uitzending ‘Van plofkip tot slacht: hoe heilig is het halalkeurmerk in de supermarkt eigenlijk’ van de Keuringsdienst van Waarde zijn in de Tweede Kamer door DENK vragen gesteld.  De vragen gaan onder andere over mogelijke misleiding door supermarkten m.b.t. het door de Rijksoverheid ondertekende ‘Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten’.  Om […]

Short chain or smart chain?

Willen we verduurzamen, dan zal dit steeds vaker in korte ketens plaatsvinden. De komende jaren worden intensievere ketensamenwerkingen van boer tot bord verwacht. Dit wordt gestimuleerd door de behoefte bij retailers en foodservice om grip te houden op levering van hun (vers)product én om inzicht te krijgen in hoe en waar het geproduceerd is. Dit laatste […]

Farmers doing short chain feel valued

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij heeft de resultaten gepubliceerd van een enquête bij landbouwers over hun ervaring met de korte keten. En er is goed nieuws: landbouwers die hun producten direct verkopen aan de consument, houden er een gevoel van voldoening en waardering aan over. Ze voelen zich trots dat ze het verhaal kunnen doen […]

International meetings on food waste

In de EU wordt jaarlijks ruim 58 miljoen ton voedsel verspild. Tegelijkertijd kunnen ruim 37 miljoen mensen zich niet elke tweede dag een kwaliteitsmaaltijd veroorloven. Daarom is op 5 juni een online EU publieksevent over voedselverspilling die je tevens in het Nederlands kan volgen. Daarnaast is op 18 & 19 juni 2024 de internationale conferentie […]

EU launches 'Safe2Eat' Campaign but NL not participating

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en haar partners in de EU-lidstaten hebben de Safe2Eat-campagne 2024 gelanceerd. Dit jaar zullen 17 landen hun krachten bundelen om consumenten te helpen bewuste beslissingen te nemen over hun voedselkeuze. De deelnemende landen voor 2024 zijn onder andere Roemenië, Tsjechië, Hongarije, Griekenland, Estland, Kroatië, Italië, Letland, Cyprus, Slovenië, Spanje, […]

EFSA: Toename Afrikaanse varkenspest in 2023

In 2023 werden 14 lidstaten van de EU getroffen door Afrikaanse varkenspest (AVP). Dit veroorzaakte 5x zoveel uitbraken bij tamme varkens vergeleken met het jaar ervoor. Dit staat in het laatste jaarlijkse epidemiologische rapport dat de EFSA op 16 mei 2024 heeft gepubliceerd. Kroatië en Roemenië meldden 96% van de uitbraken van Afrikaanse varkenspest Voor […]