Chamber briefed on public health risks of avian influenza

Op 8 mei 2023 is de Tweede Kamer geadviseerd door het Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) hoe om te gaan met aviaire influenza. In de brief aan de Tweede Kamer wordt ingegaan op nieuwe adviezen met beleidsvoorstellen. Epidemiologische situatie Voor het derde achtereenvolgende seizoen is er sprake van verhoogde circulatie van Hoog pathogene Aviaire Influenza (HPAI) H5N1 […]

NVWA takes 128 neglected cattle into custody at Utrecht cattle farm

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op maandag 17 april 128 runderen in bewaring genomen bij een veehouder in de provincie Utrecht. Deze dieren kregen niet de zorg die ze moesten krijgen. De politie heeft de veehouder aangehouden, omdat hij een NVWA-inspecteur heeft bespuugd en bedreigd. De NVWA maakt proces-verbaal op tegen de boer. […]

Less food waste, yet businesses face additional obligations

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er nieuwe cijfers zijn over voedselverspilling bij consumenten thuis (2022) en in de hele voedselketen (2009-2020). Onder de voedselketen vallen landbouw, voedselproducenten, supermarkten en horeca. Sinds 2015 gooien Nederlanders 23% minder voedsel weg, ook zijn er goeie […]

Pesticides: nearly 98% of our food meets standard

De Europese Unie wil af van het gebruik van pesticiden in de landbouw. De EFSA heeft mede daarom een uitgebreid onderzoek gedaan naar residuniveaus in een selectie van veelgebruikte voedingsmiddelen. Hieruit blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat de aangetroffen hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in ons voedsel een probleem vormt voor de gezondheid van de consument. In de […]

Will we have scarcity in the food chain?

Eind 2022 is bij de overheid een verzoek binnengekomen om informatie over noodplanning in geval van voedselschaarste en over het Europese mechanisme voor paraatheid en respons bij voedselzekerheidscrises (EFSCM). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).   In april 2023 is antwoord gegeven vanuit het Ministerie van Economische Zaken. Bij een […]

EU announces new legislation for plants and animals

De AGRI-commissie van het Europees Parlement kwam 24 april 2023 bij elkaar om te praten over de nieuwste ontwikkelingen omtrent voedselzekerheid en duurzaamheid. Volgens hen moeten we rekening houden met een mogelijke voedselonzekerheid. Dit komt omdat de oorlog in Oekraïne, de pandemie en de gevolgen van klimaatverandering de kwetsbaarheden in onze voedselketen hebben blootgelegd. Door […]

EFSA: Nitrosamines in processed foods make us sick

Nitrosaminen zijn verbindingen zich die tijdens de bereiding en verwerking in voedsel kunnen vormen. Blootstelling van consumenten aan nitrosaminen geeft aanleiding tot bezorgdheid over de gezondheid. Dit is de bevinding van de beoordeling door de EFSA van het risico voor de volksgezondheid in verband met de aanwezigheid van nitrosaminen in voedsel. Tien nitrosaminen die in […]

Commission publishes guidelines to combat food fraud

De Commissie heeft een rapport gepubliceerd over mogelijke frauderisico’s en controlemethoden om frauduleuze en misleidende praktijken in de voedselketen op te sporen. De informatie zal gebruikt worden door de autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor officiële controles. Voedfselfraude kost bedrijven in de Europese Unie (EU) miljarden euro per jaar. De impact van gaat […]

VAT on fruit and vegetables to 0%

Onderzocht wordt hoe op termijn de btw op groente en fruit naar 0% kan worden verlaagd. Dit is in het Coalitieakkoord vastgelegd. Het kabinet heeft een extern onderzoek laten verrichten (SEO) om de mogelijke afbakeningsvarianten voor groente en fruit in kaart te brengen en te beoordelen. Het onderzoeksbureau heeft deze varianten beoordeeld op het gezondheidsaspect, […]

Information allergens must improve

In 2022 inspecteerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 13.000 bedrijven in retail, ambacht en horeca op allergeeninformatie. Hieruit bleek dat 60% van de bedrijven hun klanten niet goed informeren over welke allergenen in het voedsel zijn verwerkt. De toezichthouder ziet wel een lichte verbetering als het gaat om het geven van informatie (menukaart of […]