Drastic changes in tariffs NVWA as from 2023

Voor de keuringswerkzaamheden bij import, export en het slachten, en hercontroles worden de tarieven per 1 januari 2023 geheel kostendekkend. In 2022 komt de NVWA ongeveer 35 miljoen euro tekort. Dit wordt nu door de overheid aangevuld. Minister Staghouwer stelt een onderzoek in om te kijken welk deel van de overheidsbijdrage door het bedrijfsleven betaald […]

Consumer information on (farmed) fish mandatory

Sinds 2014 is er nieuwe wetgeving die visverkopers verplicht om consumenten uitgebreid te informeren over de vis die zij kopen. Bij voorverpakte vis in de supermarkt worden de regels over het algemeen goed nageleefd. Maar bij viswinkels en viskramen blijkt dat erg tegen te vallen. In december 2020 is door de organisatie Good Fish Foundation, […]

Animal welfare on the rise

Toch is het nog erg onderbelicht bij veel bedrijven. Hoe komt dit? De maatschappij verandert, consumenten pikken dierenleed niet langer en maatschappelijke organisaties spelen hierop in. Zij brengen misstanden aan het licht via de media en lobbyen bij de overheid. Met als resultaat dat politiek en overheid meebewegen. Het ziet ernaar uit dat consumenten steeds […]

Developments in European climate law

Er wordt veel over de nieuwe klimaatwet gesproken en geschreven. Maar wat betekent dit nu concreet voor je bedrijf? Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een pakket aan voorstellen uitgebracht. Ook wel het ‘fit for 55’-pakket genoemd. Met de ambitie om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte […]

Sustainable meat and environmental quality

Er komt steeds meer duurzaam vlees. Als bedrijf is het niet meer de vraag OF je duurzaam vlees gaat verkopen, maar WANNEER en HOE. Met de start van nieuwe hygiëneregelgeving in 1996 omtrent Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) begonnen slagers vaak te lachen. Met HACCP neemt men zelf de verantwoordelijkheid om kritische processen te […]

Preventing food fraud

Voedselfraude, zoals het paardenvleesschandaal, is opzettelijk illegaal gedrag rond voedsel, gericht op economisch gewin. Hoe kunnen we dat voorkomen? Geschat wordt dat er wereldwijd met zo’n 5 – 10% van het voedsel wordt gefraudeerd. Wettelijk gezien staat het nog in de kinderschoenen. Er was nooit echt aandacht voor. In de RASFF (Rapid Alert System) werden […]

Internet consultation on new regulations

Van trage start naar nieuwe norm Nieuwe regels, het bedrijfsleven zit er niet op te wachten. Toch blijven ze komen, vooral in Nederland. Maatschappelijke organisaties en de overheid werken vaak samen om consumenten en bedrijven de goede kant op te bewegen. Op zich is hier niets mis mee. Maar met de uitvoering van nieuwe regelgeving […]

COVID-19 and Food Safety

Vragen en antwoorden over COVID-19 en voedselveiligheid van de Europese Commissie afdeling gezondheid en voedselveiligheid 1. INFECTIERISICO DOOR VOEDSEL 1.1. Wat is het risico op COVID-19-infectie door voedselproducten? Ondanks de grootschalige pandemie is er tot op heden geen melding gemaakt van overdracht van COVID-19 via de consumptie van voedsel. Daarom is er, zoals de Europese […]

Strategy for sustainable food according to EU Green Deal

Laat je stem horen! De EU wil in 2050 klimaatneutraal worden, vervuiling terugdringen, bedrijven helpen op het gebied van schone producten en technologieën en zich inzetten voor een rechtvaardig traject. Om dit te bereiken wil de EU een ‘farm to fork’ strategie ontwikkelen die gebaseerd is op de Europese Green Deal. Iedereen kan tegenwoordig bijdragen […]