Aangepast protocol vervoer herkauwers: BLUETONGUE

Op 10 januari is het protocol vervoer herkauwers m.b.t. bluetongue verder uitgewerkt. Per 15 februari 2012 heeft Nederland de vrijstatus voor bluetongue. Dit betekent dat er geen eisen worden gesteld aan levende herkauwers die vanuit Nederland worden geëxporteerd.

Er bestaan wel eisen voor de invoer van herkauwers uit lidstaten met een uitroeiingsprogramma programma en uit lidstaten die noch vrij zijn noch wordt bestreken door een goedgekeurd uitroeiingsprogramma t.o.v Bluetongue (beperkingsgebieden).

Met betrekking tot het gebruik van insecticiden blijven er wél eisen bestaan bij de import. Bij de export van herkauwers naar derde landen gelden de eisen ten aanzien van bluetongue zoals overeengekomen in de (bindende) certificaten met deze landen. In onderstaand protocol zijn de vervoerseisen voor herkauwers m.b.t. bluetongue verder uitgewerkt.

Zie:https://www.nvwa.nl/documenten/export/veterinair/ks-documenten/werkvoorschriften-dierziekten/bt-07-bluetongue