Afrikaanse Varkenspest in Duitsland: Tweede R&O bij transport verplicht

Door een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Duitsland op een kleinschalige varkenshouderij moeten vervoermiddelen voor evenhoevigen* vanaf 1 maart 2023 (leeg of geladen) uit Duitsland direct in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats, slachthuis of verzamelcentrum.

Het instellen van een tweede R&O is geregeld in de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen, artikel 6.3. De NVWA heeft namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) overeenkomstig dit artikel de lidstaat Duitsland aangewezen als EU-risicoland.

Reinigen en ontsmetten

Geladen vervoermiddelen worden na het lossen op de plaats van bestemming ter plekke gereinigd en ontsmet. Aansluitend vindt een tweede R&O plaats op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats, slachthuis of verzamelcentrum in Nederland.

Na afloop van de tweede R&O laat de transporteur het bewijs van reiniging en ontsmetting invullen en ondertekenen door de toezichthouder van de erkende wasplaats, slachthuis of verzamelcentrum. Vervolgens stuurt de transporteur dit bewijs van de tweede R&O naar het Interventiebureau Dier van de NVWA. De NVWA houdt toezicht op de naleving van deze wet- en regelgeving. De sector is hierover geïnformeerd.

Landen tweede R&O verplichting

De tweede R&O verplichting is al verplicht voor de EU-risicolanden Bulgarije, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije, Italië en alle landen buiten de Europese Unie, de zogenoemde derde landen.

(*)evenhoevigen: varkens, runderen, schapen, geiten of herten.

Bron: NVWA