117 meldingen van hittestress bij dieren

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kreeg tijdens de hete dagen van afgelopen week 117 meldingen binnen van dieren die mogelijk hittestress hadden op veehouderijen, in weides, op verzamelcentra en slachthuizen. Het gaat om de periode 13 tot 20 juli 2022. De autoriteit heeft de meldingen in behandeling genomen en beoordeeld. Mensen die vermoedens hadden […]

Onderzoek naar reputatie toezichthouders gestart

In juli is het onderzoek gestart naar hoe rijkstoezichthouders hun publieke reputatie verwerven. De reputatie van toezichthouders is niet alleen gebaseerd op deskundigheid, maar ook op effectiviteit, empathie en rechtvaardigheid. In september begint men met fase 2, waarin burgers en onder toezicht staande organisaties naar hun mening wordt gevraagd. In dit onderzoek worden een aantal […]

Frankrijk bant vegetarische steaks en worstjes

In Frankrijk komt binnenkort een verbod op dierlijke benamingen voor vleesvervangers. En als het aan de Franse agro-industrie ligt wordt dit Europese wetgeving. Vanaf 1 oktober 2022 mogen vega-producten geen vleesnamen zoals hamburger, schnitzel of worst meer dragen. De Franse boeren willen hiervan een Europees item maken. De Vlaamse Landsbond Pluimvee roept de Belgische federale […]

Vogelgriep vastgesteld in Friesland en Overijssel

In Minnertsga (gemeente Waadhoeke, provincie Friesland) is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 105.000 vleeskuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In Dalfsen-Overijssel is bij een bedrijf met 88.000 vleeseenden vogelgriep vastgesteld. Het bedrijf wordt geruimd door de NVWA. In de […]

Politieke ontwikkelingen in EU en Den Haag t.a.v. (veterinaire) wetgeving EU – wk 31

Juli 2022 Vastgestelde EU-wetgeving -Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1234 van de Commissie van 18 juli 2022 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest. -Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1320 van de Commissie van 26 juli 2022 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen […]

Grote hoeveelheden plastic in melk en vlees aangetroffen

Bijna 80 procent van de door wetenschappers geteste vlees- en zuivelproducten van boerderijdieren bevat microplastics, zo blijkt uit een nieuwe studie van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De mogelijke oorzaak zou het voer van koeien en varkens kunnen zijn. Alle twaalf onderzochte monsters van voederpellets en versnipperd voer bleken plastic te bevatten. In het verse […]

Update R&O-protocol om Afrikaanse Varkenspest te weren

De sector Vee&Logistiek neemt extra hygiënemaatregelen om insleep varkenspest te voorkomen. In verband met Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Europa en de recente uitbraken in Duitsland, is er extra aandacht voor het reinigen en ontsmetten van veewagens nodig, zeker als ze terugkomen vanuit het buitenland. Om insleep van AVP in Nederland te voorkomen is er een […]

NVWA zet in op meer digitaal toezicht

Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de inzet van middelen voor het versterken van de positie van de NVWA. In 2022 is 30 miljoen euro structureel beschikbaar voor versterking van het (digitale) toezicht. Versterken fundament Vernieuwingen op het gebied van vaktechnisch- en teamoverleg, kwalitatief goede data en/of informatie voor risicoanalyses en inzicht in […]

Politieke ontwikkelingen in EU en Den Haag t.a.v. (veterinaire) wetgeving EU – wk 27

Juli 2022 Vastgestelde EU-wetgeving -Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1173 van de Commissie van 31 mei 2022 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2021/2116 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. -Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1189 van de Commissie van 8 juli 2022 tot vaststelling […]

Certificeringen onverpakte biologische producten gestart

Al 658 winkels gecertificeerd voor de verkoop van onverpakte biologische producten Skal Biocontrole heeft voor de verkoop van onverpakte biologische producten een nieuw certificeringstraject opgesteld. Deze voldoet aan de nieuwste eisen van de Europese verordening EU 2018/848. Op dit moment hebben zich 13 winkelketens, 83 zelfstandige winkels en 3 marktkramen aangemeld voor certificering. In totaal […]