Politieke ontwikkelingen in EU en Den Haag t.a.v. (veterinaire) wetgeving EU – wk 45

November 2022 Vastgestelde EU-wetgeving -Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2004 van de Commissie van 18 oktober 2022 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1913 tot vaststelling van bepaalde noodmaatregelen met betrekking tot schapen- en geitenpokken in Spanje. -Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2049 van de Commissie van 24 oktober 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2325wat betreft de erkenning […]

Dieren centraal stellen in de transitie naar een duurzamere dierhouderij

De veterinaire sector roept op om het dier centraal te zetten in de transitie naar duurzame dierhouderij. Dierenartsen in de praktijk, wetenschap, het onderwijs en bedrijfsleven bieden hun kennis en deskundigheid hiervoor aan. Het bestaande beleid is gericht op stikstofreductie en kijkt vooral  naar verkleining (halvering) van de veestapel. Dat geeft echter geen garantie op […]

Franse veldproef vaccineren vogelgriep lijkt positief uit te pakken

Sinds mei loopt er een veldproef met twee vaccins tegen vogelgriep bij eenden op zes bedrijven in Zuidwest-Frankrijk. CEO Marc Prikazsky van Ceva Santé Animale zegt dat de eerste resultaten aantonen dat het vaccin beschermt tegen ziekte, de uitscheiding vermindert en onderscheid mogelijk maakt tussen vaccin en veldvirus. De veldproeven worden uitgevoerd met vaccins van […]

Politieke ontwikkelingen in EU en Den Haag t.a.v. (veterinaire) wetgeving EU – wk 43

Oktober 2022 Belgisch advies Vleesbereidingen 12-2022 dd. 23 september 2022 van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV over de evaluatie van een nieuwe analytische classificatiemethode voor afgeleide producten van vlees (vleesbereidingen – vleesproducten). Zie: https://www.favv-afsca.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/2022/_documents/Advies12-2022_SciCom2022-04_vleesproductvleesbereiding.pdf Vastgestelde EU-wetgeving -Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1996 van de Commissie van 14 oktober 2022 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit(EU) […]

Slachterij eist extra inzet NVWA-controleurs bij Haagse voorzieningenrechter

Varkensslachterij Compaxo, Zevenaar  eist bij de voorzieningenrechter in Den Haag dat inspectiedienst NVWA extra dierenartsen en assistenten inzet voor haar vestiging in Zevenaar. De varkensslachterij is uitgebreid en meer diervriendelijk gemaakt, maar die capaciteit kan niet volledig benut worden als het aantal vleeskeuringen door de NVWA achterblijft. De slachterij stelde de inspectiedienst in 2021 al […]

Subsidies voor meer natuur in de landbouw

In het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) staan verschillende regelingen waarmee bedrijven extra subsidie kunnen ontvangen als zij zich inzetten voor meer natuur. Met de eco-regeling ontvangt men een eco-premie voor eco-activiteiten op het bedrijf. De activiteiten moeten gericht zijn op: het verbeteren van biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water. Daarnaast zijn er ruimere […]

Dierenwelzijn volgens het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Met dierenwelzijn gaat het met name om een betere positie van dieren in het GLB. Er zijn specifieke interventies gericht op het verbeteren van dierenwelzijn toegevoegd. Indien een interventie betrekking heeft op de veehouderij, zal dierenwelzijn worden meegewogen via voorwaarden, doelen of selectiecriteria. Dierenwelzijn houdt in ieder geval in het borgen van goede voeding, goede […]

Gevallen Afrikaanse varkenspest (AVP) verder gestegen in Duitsland, West-Polen en Rusland

De teller van geregistreerde AVP gevallen aangetroffen bij wilde zwijnen is deze week gestegen tot 4.326. Zeven nieuwe gevallen werden aangetroffen in de deelstaat Brandenburg en dan met name in de regio’s Spree-Neisse. De overige in de deelstaat Saksen en meer specifiek in de regio Bautzen. Sinds augustus 2022 kampt Rusland met een toenemend aantal […]

Politieke ontwikkelingen in EU en Den Haag t.a.v. (veterinaire) wetgeving EU – wk 41

September 2022 Vastgestelde EU-wetgeving -Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1658 van de Commissie van 26 september 2022 tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1189 tot vaststelling van bepaalde noodmaatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in Duitsland. -Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1841 van de Commissie van 30 september 2022 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 tot vaststelling van bijzondere […]

Sectoren kritisch op uitvoering verhoogde NVWA-tarieven

LTO, POV (producentenorganisatie varkenshouders) en COV zijn onverminderd kritisch op tariefvoorstel NVWA. Het blijkt dat de tarieven 30 tot 79 procent zullen stijgen. Op basis van de huidige tarieven brengt de NVWA in 2022 ongeveer 120 miljoen euro bij het bedrijfsleven in rekening. De overheid vult daar 35 miljoen euro op aan, omdat de tarieven […]