Consumenteninformatie (kweek)vis verplicht

Sinds 2014 is er nieuwe wetgeving die visverkopers verplicht om consumenten uitgebreid te informeren over de vis die zij kopen. Bij voorverpakte vis in de supermarkt worden de regels over het algemeen goed nageleefd. Maar bij viswinkels en viskramen blijkt dat erg tegen te vallen. In december 2020 is door de organisatie Good Fish Foundation, […]

Dierenwelzijn in de lift

Toch is het nog erg onderbelicht bij veel bedrijven. Hoe komt dit? De maatschappij verandert, consumenten pikken dierenleed niet langer en maatschappelijke organisaties spelen hierop in. Zij brengen misstanden aan het licht via de media en lobbyen bij de overheid. Met als resultaat dat politiek en overheid meebewegen. Het ziet ernaar uit dat consumenten steeds […]

Ontwikkelingen Europese klimaatwet

Er wordt veel over de nieuwe klimaatwet gesproken en geschreven. Maar wat betekent dit nu concreet voor je bedrijf? Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een pakket aan voorstellen uitgebracht. Ook wel het ‘fit for 55’-pakket genoemd. Met de ambitie om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte […]

Duurzaam vlees en milieukwaliteit

Er komt steeds meer duurzaam vlees. Als bedrijf is het niet meer de vraag OF je duurzaam vlees gaat verkopen, maar WANNEER en HOE. Met de start van nieuwe hygiëneregelgeving in 1996 omtrent Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) begonnen slagers vaak te lachen. Met HACCP neemt men zelf de verantwoordelijkheid om kritische processen te […]

Voedselfraude voorkomen

Voedselfraude, zoals het paardenvleesschandaal, is opzettelijk illegaal gedrag rond voedsel, gericht op economisch gewin. Hoe kunnen we dat voorkomen? Geschat wordt dat er wereldwijd met zo’n 5 – 10% van het voedsel wordt gefraudeerd. Wettelijk gezien staat het nog in de kinderschoenen. Er was nooit echt aandacht voor. In de RASFF (Rapid Alert System) werden […]

Internetconsultatie nieuwe regelgeving

Van trage start naar nieuwe norm Nieuwe regels, het bedrijfsleven zit er niet op te wachten. Toch blijven ze komen, vooral in Nederland. Maatschappelijke organisaties en de overheid werken vaak samen om consumenten en bedrijven de goede kant op te bewegen. Op zich is hier niets mis mee. Maar met de uitvoering van nieuwe regelgeving […]

COVID-19 en Voedselveiligheid

Vragen en antwoorden over COVID-19 en voedselveiligheid van de Europese Commissie afdeling gezondheid en voedselveiligheid 1. INFECTIERISICO DOOR VOEDSEL 1.1. Wat is het risico op COVID-19-infectie door voedselproducten? Ondanks de grootschalige pandemie is er tot op heden geen melding gemaakt van overdracht van COVID-19 via de consumptie van voedsel. Daarom is er, zoals de Europese […]

Strategie voor duurzaam voedsel volgens EU Green Deal

Laat je stem horen! De EU wil in 2050 klimaatneutraal worden, vervuiling terugdringen, bedrijven helpen op het gebied van schone producten en technologieën en zich inzetten voor een rechtvaardig traject. Om dit te bereiken wil de EU een ‘farm to fork’ strategie ontwikkelen die gebaseerd is op de Europese Green Deal. Iedereen kan tegenwoordig bijdragen […]

Fouten NVWA niet oplossen met automatisering

Het automatiseringsproject van de NVWA is mislukt. Het doel van automatiseren is voor veel bedrijven ‘efficiency’. Maar dit kan natuurlijk alleen als eerst goed naar de processen zelf wordt gekeken. Want als deze niet kloppen, dan lost automatisering het zeker niet op. In de laatste voortgangsrapportage NVWA2020 van 9 oktober 2019 staat ICT als risicofactor […]