Fraude bij tracering van vlees

De opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft 3 verdachten aangehouden in verband met vermoedelijke fraude bij de tracering van vlees. Het gaat om leidinggevenden/medewerkers van een slachthuis en een handelshuis in het zuiden van Nederland. Zij worden ervan verdacht dat zij documenten over de bestemming van vlees hebben vervalst en op die […]

Beheersing van omgevingspathogenen – begin er op tijd mee!

Door: Wim Horckmans Eerder in 2023 heeft het FAVV een aanvullende module op de bestaande autocontrolegidsen goedgekeurd en gepubliceerd: ‘Beheersing van omgevingspathogenen in de voedingsindustrie’ (GM4, versie 1 van 23-02-2023). In die module wordt bijkomende aandacht gevraagd voor het voorkomen van de accumulatie van omgevingspathogenen die via kruiscontaminatie in levensmiddelen terecht kunnen komen. Op risico […]

Opnieuw vogelgriep vastgesteld in België

Er is vogelgriep (type H5) vastgesteld in een vermeerderingsbedrijf in Diksmuide (provincie West-Vlaanderen). Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt het pluimvee dat nog aanwezig is geruimd. Rond de haard worden een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km ingesteld. In de zones worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd. In […]

Nieuwe strenge eisen voor alternatieve ontsmettingsmethoden in België

De FAVV in België heeft een nieuwe omzendbrief gepubliceerd over alternatieve systemen voor het ontsmetten van gereedschappen met uitzonderlijk strenge eisen. Volgens verordening (EG) nr. 853/2004 moeten slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees beschikken over de nodige voorzieningen om gereedschap te ontsmetten met heet water van ten minste […]

Kweekvlees in Italië verboden

De Italiaanse minister van Landbouw, Francesco Lollobrigida: kweekvlees onderbreekt “de deugdzame relatie tussen de aarde en de mens”. Daarom heeft Italië de verkoop van vlees dat in een laboratorium wordt ontwikkeld uit weefselcellen verboden. Het eerste EU-land dat kweekvlees verbiedt. De maatregel is volgens de Italiaanse regering nodig om de volksgezondheid te garanderen en om […]

KWF: 80% van de voeding in supermarkten is ongezond

Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat een derde van alle kankergevallen is toe te schrijven aan een ongezonde leefstijl en leefomgeving. Dit onderzoek is in opdracht van KWF Kankerbestrijding uitgevoerd. Carla van Gils, directeur van KWF Kankerbestrijding: “80 procent van wat er in de supermarkt staat, is ongezond”. En dat is nogal wat! Dit […]

Nieuwe norm nitriet voor traditioneel gezouten producten fors verlaagd vanaf 9 oktober 2025

De Europese Commissie heeft nieuwe verlaagde limieten ingesteld voor nitriet en nitraat om het risico van de vorming van nitrosaminen door de aanwezigheid van nitrieten en nitraten in levensmiddelen tot een minimum te beperken. Dit doen zij omdat de aanwezigheid van nitrieten in levensmiddelen kan leiden tot de vorming van nitrosaminen, waarvan sommige kankerverwekkend zijn. […]

Kennisagenda voor biologische producten gepubliceerd

Op 14 september heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de kennisagenda voor biologische landbouw gepubliceerd. Hierin staat de uitvoering van de verschillende acties op kennis en innovatie door het ministerie van LNV en betrokken partijen. Een mooie stap in de groei van biologische productie en consumptie. LNV heeft een forse ambitie om […]