België officieel vrij van Blauwtong

De FAVV heeft de blauwtongvrije status aangevraagd aan de Europese Commissie. Deze aanvraag werd goedgekeurd en de vrije status is van kracht vanaf 5 juni 2023. Nederland is al vrij van BTV.
Blauwtong (BT) is een niet-besmettelijke meldingplichtige virusziekte bij schapen en andere herkauwers zoals runderen en geiten. De belangrijkste besmettingsroute is de beet van vliegjes (knutten) die besmet zijn met het blauwtongvirus (BTV). 

Het laatste geval van BTV in België dateert van februari 2021. Aangezien er de laatste 2 jaar bewaking werd verricht conform de Europese regelgeving en er geen gevallen van BTV meer geconstateerd werden, kon het FAVV dit voorjaar de Blauwtongvrije status aanvragen.

Verkeer van BTV-gevoelige dieren tussen lidstaten is sinds 21 april 2021 enkel mogelijk volgens de voorwaarden voorzien in de gedelegeerde verordening (EU) 2020/689. Hierin werd opgenomen dat er vanuit BTV-vrije lidstaten vrij verkeer is. Dit betekent dat vanaf nu dieren vanuit België naar alle andere lidstaten kunnen worden verzonden zonder bijkomende voorwaarden in verband met BTV.