België vrij van vogelgriep en in Nederland ophokplicht ingetrokken

België is officieel vrij van de vogelgriep, zo meldt het FAVV. De Wereldorganisatie voor Diergezondheid (WOAH) heeft de Belgische zelfverklaring van de ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) bij pluimvee goedgekeurd. Hiermee worden de handelsembargo’s door andere landen opgeheven en de export van pluimvee en pluimveeproducten hersteld. De beschermende maatregelen blijven echter van kracht en waakzaamheid is nog steeds aangewezen.

De afgelopen weken is het aantal besmettingen met vogelgriep bij wilde vogels in België en de buurlanden laag gebleven. De laatste uitbraak van vogelgriep in België dateert van 29 december 2023. De WOAH erkent nu dat België vrij is van hoogpathogene vogelgriep bij pluimvee en publiceerde de zelfverklaring (scroll naar de lijst met verklaringen) op vrijdag 22 maart 2024.

Door de extra bioveiligheidsmaatregelen die pluimveehouders en houders van vogels hebben toegepast, zijn de gevallen van HPAI in België beperkt gebleven zegt het FAVV. Op hun website kun je de maatregelen die in België van toepassing zijn raadplegen.

Nederland: ophokplicht pluimvee grotendeels ingetrokken

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 26 maart besloten de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig wel nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel (de regio’s 7,10 en 19), vanwege de pluimveedichtheid in deze regio’s. In die regio’s blijft ook de afschermplicht nog gelden voor houders met meer dan 250 fazanten, loopvogels of sierwatervogels.

De minister heeft dit besloten op basis van een nieuw advies van de deskundigengroep dierziekten. Deze komt regelmatig bij elkaar om een analyse te maken over de vogelgriepsituatie. Het risico op introductie van vogelgriep op pluimveebedrijven wordt nu ingeschat als laag in heel Nederland als de ophokplicht in stand blijft en laag tot matig wanneer deze wordt ingetrokken. Eerder was het risico matig tot hoog.

De ophok- en afschermplicht was sinds 14-11-2023 van kracht. De vorige keer dat de ophok- en afschermplicht was ingetrokken veranderde de situatie snel. Daarom blijft het ministerie van LNV de situatie nauwlettend in de gaten houden. Ook vindt er regelmatig overleg plaats met verschillende organisaties over de situatie bij wilde vogels. Het risico dat vogelgriep van pluimvee overgaat op mensen (zoönose) is in Nederland nog steeds klein, blijkt uit een recent rapport van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid.