Ir. G. (Gijs) van Selm MSc

Ir. G. (Gijs) van Selm MSc

Gijs van Selm (1963) studeerde aan de Landbouw Universiteit te Wageningen (1988) met als hoofdvak: zoötechniek, en als bijvakken bedrijfskunde en agrarische bedrijfseconomie. Na afronding van zijn studie trad hij in dienst van SturkoMeat, destijds Nederlands grootste particuliere varkensvleesproducent.

Aldaar werd hij in 1991 als vestigingsmanager verantwoordelijk voor de vestiging in Utrecht, van waaruit het retailsegment in Midden en West-Nederland werd bediend.

In 1998 nam hij de verantwoordelijkheid voor de vestiging Lichtenvoorde op zich, waaraan eind 1999 de vestiging Apeldoorn (op interim-basis) werd toegevoegd. De activiteiten omvatten het proces van slachten tot portioneren.

Naast het operationeel vestigingsmanagement heeft hij ervaring opgedaan met projectmanagement, bijvoorbeeld het opzetten en implementeren van kwaliteits- en logistieke systemen en haalbaarheidsstudies voor (biomassa-)energieprojecten.

Milieu behoort tot zijn specialismen. Naast diverse vergunningstrajecten heeft hij zich beziggehouden met milieuzorg, afvalwaterzuivering, afvalstromen en kostenreducties. Ook projecten gericht op verbetering van efficiency, technische rendementen, arbeidsomstandigheden en kwaliteit behoorden tot zijn verantwoordelijkheid. Deze projecten omvatten het traject van vleesveehouder tot en met de consument.

Sinds 2000 is hij werkzaam als consultant bij Condor Consultancy. Zijn ervaring met strategische projecten omvat onder andere:

  • Het adviseren van een grote ambachtelijke centrale slagerij omtrent bedrijfsverplaatsing c.q. beëindiging.
  • Haalbaarheidsstudies voor on-site-verwerking van dierlijke bijproducten.
  • Participatie in sectorcommissies inzake veterinaire regelgeving.
  • Interim-management bij grote productiebedrijven (vleeswaren, rund-, kalfs- en varkensvlees).
  • Management in de afvalwatersector.
  • Productie van energie en kunstmest uit biomassa en mestverwerking.
  • Implementatie diverse kwaliteitssystemen als HACCP, IFS, BRC. Het verkrijgen van (export)erkenningen (EG, USA, Rusland, etc.).
  • Advisering van vleesproductiebedrijven inzake (milieu-)vergunningen, NVWA, investeringen, etc.
  • Marktverkenning van de Chinese varkensvleessector.
  • Greenfield startup van een grote varkensslachterij met vleesbewerking tot consumenten verpakkingen in China.