Drs. W.H.H. (Wim) Horckmans DVM, Lead Assessor

Wim Horckmans (1970) studeerde Diergeneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Gent (1998) en volgde het vak Microbiologie van de levensmiddelen aan de Katholieke Universiteit te Leuven – Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (2005).

Van 1998 tot 2000 was hij actief als kwaliteitscontroleur van vleeskalverhouderijen in België voor SGS Agrilab.

Vanaf 2000 werkt hij in België als Dierenarts met Opdracht voor het Instituut voor Veterinaire Keuring (IVK) dat later werd omgevormd tot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Daarnaast leerde hij in de periode van 1998 tot 2006 de Nederlandse vleessector kennen door zijn werk voor de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) in Noord-Brabant en Limburg. Als keuringsdierenarts met een wisselende bedrijfsportefeuille waarin onder meer varkens- en rundvleesproducenten zaten, had hij te maken met kanalisatieprotocollen voor export, vraagstukken op het gebied van bouwtechnische inrichting, erkenningverlening en -intrekking, IKB en BSE. Later volgden ook activiteiten als dierziektedeskundige (bij verdenkingen) en als frontteamcoördinator (bij de bestrijding) van dierziekten. Zijn grootste interesse lag en ligt in de beoordeling van procesbeheerssystemen op basis van HACCP bij vleesproductenbedrijven en producenten van vleesbereidingen en gehakt vlees. Hij was eveneens auditor voor USA-erkende bedrijven en heeft meermaals delegaties mogen ontvangen uit o.a. de EU , Polen, China en de USA.

Om het overheidstoezicht met betrekking tot BSE, IKB en I&R in goede banen te leiden, heeft hij in 2002 de implementatie verzorgd van een reeks zelf opgezette procedures die door het hele team werden gedragen en uitgevoerd.

In 2005 was Wim ook van nabij betrokken bij de voorbereiding en de ontvangst van de USA-inspecteur door twee USA-waardige bedrijven in Nederland waarbij – vrij uitzonderlijk – geen omissies werden vastgesteld.

In 2006 is Wim begonnen als consultant voor Condor Consultancy en parallel daarmee als Lead Assessor voor Lloyd’s Register Quality Assurance. Vanaf 2009 kwamen daar ook freelance auditopdrachten bij voor Promag en SGS. In al die functies kan hij zijn doorgedreven kennis van complexe kwaliteitssystemen ten volle ontplooien. Vanuit zijn ervaring met HACCP in de vleessector is hij goed in staat om dergelijke systemen op te zetten, te beoordelen en te verbeteren. Behalve in HACCP specialiseert hij zich in de normen ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, FCA en de autocontrolegidsen G-001, G-006, G-018, G-019 en G-039.

Als consultant is hij actief betrokken bij het onderhouden en implementeren van een kwaliteitshandboek voor een slachthuis van herkauwers. Daaronder inbegrepen zijn de regelmatig terugkerende opleidingen van het personeel op het vlak van HACCP en hygiëne.

Tevens is hij door KHKempen Geel, DGZ-Vlaanderen en KULeuven erkend als lesgever voor de Belgische opleiding “dierentransport” in het kader van Verordening 1/2005/EG inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer.

Op verzoek doet hij ook ‘interne’ audits zoals bijvoorbeeld voor een levensmiddelenbedrijf uit de visverwerkende industrie (haring inlegbedrijf), bij een bedrijf gespecialiseerd in pigmenten en masterbatches (voor spuitgieterijen) of bij een provider met als specialisme de inkoopcoördinatie van vlees voor retailers.