Y.W.J.M (Yvon) Bemelman MSc

Yvon Bemelman studeerde onderwijskunde aan de Vrije Universiteit waar zij in 1993 afstudeerde. Zij heeft ervaring op het gebied van kwaliteitszorg, wet- en regelgeving food (NL en EU) en dierenwelzijn. Haar kennis en ervaring ligt vooral op het terrein van het opstellen van praktische kwaliteitssystemen (FSSC22000, IFS, BRC, ISO 22000 en dierenwelzijn), advies wet- en regelgeving, coaching, trainingen en een intermediaire rol tussen overheid en bedrijfsleven voor zowel individuele bedrijven als collectieve organisaties.

Van 1994 tot 1999 heeft Yvon voor SVO Vakopleiding voor de Vleessector als sociaal-wetenschappelijk onderzoeker verantwoordingsrapportages geschreven voor gesubsidieerde cursussen. Ook heeft zij verschillende cursussen voor productiebedrijven verzorgd op het gebied van kwaliteitszorg. Daarnaast heeft zij verschillende HACCP-systemen opgesteld voor (vleesverwerkende) bedrijven.

In 1995 heeft zij het kwaliteitssysteem van de Vereniging van Keurslagers (VVK) opgericht en geïmplementeerd bij de toen 600 keurslagerijen en beheerde de kwaliteitszorg tot 2016. Hierdoor heeft zij al vanaf 1996 zitting in het Regulier Overleg Warenwet, deskundigenoverleg hygiëne en etikettering van het Ministerie van VWS. In 2008 is de VVK onder haar leiding het eerste formulebedrijf met de “groene status” van de NVWA. Keurslagers krijgen zo verminderd toezicht omdat de overheid voldoende vertrouwen heeft in voedselveiligheid. Daarnaast heeft zij verschillende cursussen ontwikkeld en verzorgd. Van 2016 – 2018 is zij adviseur voor het management.

Van 2006 tot 2011 heeft Yvon de afdeling technologische zaken bij de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (brancheorganisatie) vorm gegeven met als taken; collectieve en individuele belangenbehartiging, beleidsontwikkeling en uitvoering ten aanzien van vleestechnologische zaken en kwaliteitszorg, vertaling en beïnvloeding van (inter)nationale wet- en regelgeving t.b.v. grootslagers (vleesproductie- en verwerkingsbedrijven), slagers en zelfslachtende slagers. Met onder andere als resultaten de Hygiënecode voor het Slagersbedrijf versie 2010, module slachten, Barometer Duurzame Slager en de Young Butchers’ competition. Daarnaast heeft zij structuren opgebouwd voor internationale en nationale lobbycontacten wat heeft geresulteerd in deelname van verschillende strategische overleggen (EU en NL) waar zij ook zitting had. Zo is onder andere nationale wetgeving voor kleine slachterijen (tarieven en wasplaatsen) aangepast en de module “ongekoeld presenteren” van de hygiënecode mogelijk geworden.

Van 2011 tot heden schrijft Yvon vakartikelen voor het vakblad Vleesmagazine en sinds 2021 ook voor Vismagazine. Daarnaast heeft zij in 2013 en 2014 gewerkt aan de ontwikkeling van de eerste industriële module behorend bij de Hygiënecode voor het Bakkersbedrijf voor het Nederlands Bakkerijcentrum (NBC) waarvoor zij tevens adviseur Warenwet was.

In 2014 heeft zij Stichting Verskwaliteit Nederland opgericht om wet- en regelgeving klein en praktisch te maken. Met de komst van de nieuwe etiketteringsverordening in 2014 heeft zij een allergenenmodule ontwikkeld en een whitepaper over etikettering voor de versdetailhandel ontwikkeld. En verschillende trainingen en presentaties hierover verzorgt. Ook heeft zij vanuit de stichting een werkgroep slachterijen begeleid op het gebied van wet- en regelgeving in de vorm van overleg en protocollen. Met de komst van nieuwe regelgeving op het gebied van dierenwelzijn heeft zij in 2014 het Procesbeheerssysteem Dierenwelzijn voor de Slachterij ontwikkeld (omarmd door NVWA). 

In 2018 – 2019 heeft zij de opleiding voor lead assessor FSSC22000 bij Lloyds Register afgerond (intern) en ontwikkelt nu praktische voedselveiligheidssystemen en begeleidt bedrijven met certificering (FSSC22000, IFS, BRC, ISO 22000, dierenwelzijn) en systeemonderhoud.

In 2023 heeft zij vanuit Stichting Verskwaliteit Nederland de werkgroep Korte Keten opgericht om de verschillende (ambachtelijke) schakels uit de keten weer bij elkaar te brengen en de handen ineen te slaan.

Sinds 2016 is Yvon werkzaam als consultant bij Condor Consultancy. Haar ervaring met adviestrajecten omvat onder andere:

– Advies wet- en regelgeving food (EU en NL)
– Ontwikkeling van praktische kwaliteitssystemen (FSSC22000, IFS, BRC, ISO22000 en dierenwelzijn)
– Coaching en onderhoud kwaliteitssystemen (zie boven).
– Schrijven van artikelen en protocollen over wet- en regelgeving.
– Trainen van management en medewerkers op het gebied van regelgeving, voedselveiligheid en continue verbetering

Yvon Bemelman