De Europese Commissie heeft het wetsvoorstel tegen voedselverspilling aangenomen

De Commissie heeft in juli 2023 een wetgevingsvoorstel aangenomen om doelstellingen voor de terugdringing van de voedselverspilling vast te stellen. De goedkeuring van dit voorstel – waarover nu wordt onderhandeld met het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie – brengt juridische bindende regels om aan de EU-doelstellingen te voldoen.

EU doelstellingen voedselverspilling

Deze doelstellingen houden in dat de EU-lidstaten tegen 2030 de voedselverspilling moeten terugdringen met 10% in de verwerking en productie van levensmiddelen en met 30% per hoofd van de bevolking verdeeld over de detailhandel, restaurants, foodservices en huishoudens. Deze percentages worden vergeleken met het basisscenario van 2020. Tegen het einde van 2027 zal de Commissie de geboekte vooruitgang beoordelen en de ambitie richting 20230 eventueel bijstellen.

De juridisch bindende doelstellingen biedt de Nederlandse overheid een krachtig middel om ambitieus actie te ondernemen tegen voedselverspilling om de doelstellingen te halen in lijn met het voorbeeld van koplopers.

Instrumenten en aanbevelingen 

Ter inspiratie heeft de Commissie een ‘best practice’-compendium van acties, instrumenten en aanbevelingen uitgewerkt om voedselverspilling door consumenten terug te dringen. De Commissie heeft ook een oproep gelanceerd tot het indienen van voorstellen voor subsidies met een budget van 3 miljoen euro. De succesvolle projecten zullen volgend jaar van start gaan.

Jaarlijks wordt per lidstaat de voedselverspilling (afval) gemeten. In 2021 werd in de EU ongeveer 131 kilogram (kg) voedsel per inwoner verspild. In totaal produceerde de EU 58,4 miljoen ton voedselafval, inclusief eetbare en niet-eetbare delen. Van alle economische groepen was huishoudelijk afval verantwoordelijk voor het grootste aandeel: 54% van de totale hoeveelheid voedselverspilling, het equivalent van 70 kg per inwoner. De overige 46% was afval dat hogerop in de voedselvoorzieningsketen werd gegenereerd: 21% door de productie van voedingsmiddelen en dranken (28 kg), 9% door restaurants en foodservices (12 kg), 9% in de primaire productie (11 kg) en 7% in de detailhandelsgroep (9 kg).

Commissie werkt samen met Verenigde Naties

De Commissie is lid van de ‘Food is never waste’ Coalition for Action. Deze is opgericht naar aanleiding van de Food Systems Summit van de Verenigde Naties in 2021. Men neemt deel aan andere internationale netwerken die zich bezighouden met het terugdringen van voedselverlies en -verspilling (bijvoorbeeld bij de G7 en de G20). Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides is lid van de Champions 12.3-coalitie om internationale actie te mobiliseren.