Disclaimer

Ondanks de constante zorg die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van informatie die via onze website is verkregen.