Een tekort aan dierenartsen in Nederland én Duitsland

Demissionair minister Schouten kreeg eind januari 2021 diverse signalen dat er een disbalans is tussen vraag en aanbod op de diergeneeskundige arbeidsmarkt. Niet alleen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), maar ook in de praktijk. Pas in een Kamerbrief van 21 juli 2021 gaf zij aan wat eraan gedaan moet worden.

Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland is er een tekort aan dierenartsen. Dit heeft gevolgen voor de controles en keuringen in de slachterijen. Daarover slaat het Bundesverband der beamteten Tierärtze (BbT) alarm begin augustus 2022. Het moet volgens de BbT aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren om weer dierenarts te worden. Daarvoor zijn allereerst betere arbeidsvoorwaarden nodig.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/29/een-tekort-aan-dierenartsen-in-nederland   en https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/21/kamerbrief-over-stand-van-zaken-diverse-onderwerpen-diergezondheid