Eerlijk verhaal over Nederlands vlees

De Nederlandse vleesketen heeft de handen ineengeslagen om gezamenlijk een eerlijk verhaal over Nederlands vlees naar buiten te brengen. Dit gebeurt onder de noemer: ‘Nederland Vleesland, waar smaken verschillen’.

Volgens de vleesketen is er de afgelopen maanden en jaren veel gesproken en geschreven over de vleessector in Nederland. In de politiek, in de kranten en op radio en TV. Ze zagen dat dit niet altijd positief was en ook niet altijd terecht. Daar willen ze met de lancering van Nederland Vleesland verandering in brengen.

Lancering

Op donderdag 1 september 2022 wordt de website van Nederland Vleesland gelanceerd. Laurens Hoedemaker zal dan Nederland Vleesland verder introduceren. Hoedemaker is tevens voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV).

Nederland Vleesland is een initiatief van Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS), Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), Vlees.nl, Stichting Voorlichting Varkensketen, Vleeschwaar, Vee & Logistiek Nederland en The Pig Story.

 

Reductie gewasbeschermingsmiddelen bepaald in Nederland

Op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen heeft de van Boer-tot-Bord strategie (F2F) twee reductiedoelen opgenomen waarvoor indicatoren zijn vastgesteld. Deze indicatoren geven een trend weer van de verkochte hoeveelheid van chemische werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen. Het ministerie van LNV berekent en publiceert de trends voor Nederland.   

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/publicaties/2022/08/22/van-boer-tot-bord-strategie-f2f-indicatoren-in-nederland