Eerste EU frauderapport gepubliceerd

Op 29 februari 2024 is het eerste maandelijkse EU frauderapport gepubliceerd. Hierin staan de meldingen die zijn verzameld via het Alert and Cooperation Network (ACN). N.a.v. controles wordt de (vermoedelijke) fraude gemeld. Het rapport bestrijkt het volledige spectrum van de voedselketen, inclusief voedsel voor menselijke consumptie, diervoeding, materialen die met voedsel in contact komen, dierenwelzijn, gewasbeschermingsmiddelen en diergeneesmiddelen. Het doel van de publicatie van dit rapport is om met deze informatie de lidstaten te ondersteunen bij hun risicogebaseerde controles.

Vanaf nu wordt het Agri-Food Fraud rapport maandelijks gepubliceerd. In januari 2024 werden 277 vermoedens van fraude geïdentificeerd uit 681 IRASFF-meldingen. Hiervan gingen er onder andere 111 over groenten en fruit en 11 over vlees. De meeste meldingen kwamen van grenscontroles (122), gevolgd met marktcontroles (111). De meldingen over producten uit Nederland betreffen onder andere: pangasiusfilet (water toegevoegd), notenmix (zonder hazelnoten), biscuits met een verboden additief, kauwgom met een niet toegestaan ingrediënt en voedingssupplementen met verschillende niet toegestane ingrediënten.

Zie rapport:  https://food.ec.europa.eu/document/download/70e6460b-0a7c-4200-9757-77839407d903_en?filename=ff_ffn_monthly-report_202401.pdf