EU presenteert Green Deal Industrieel Plan

Begin februari heeft de Europese Commissie een Green Deal Industrieel Plan gepresenteerd. Zij willen hiermee het concurrentievermogen van de Europese industrie versterken en de snelle transitie naar klimaatneutraliteit ondersteunen. Het plan heeft als doel  een meer ondersteunende omgeving te bieden voor het opschalen van de productiecapaciteit van de EU voor nul-technologieën en -producten die nodig zijn om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Europa te halen.

Het plan is gebaseerd op vier pijlers: een voorspelbare en vereenvoudigde regelgeving, snellere toegang tot financiering, verbetering van vaardigheden en open handel voor veerkrachtige toeleveringsketens.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei: “We hebben een unieke kans om met snelheid, ambitie en vastberadenheid de weg te wijzen om de industriële voorsprong van de EU in de snelgroeiende netto-zero-technologie sector veilig te stellen. Europa is vastbesloten om de cleantech-revolutie te leiden. Voor onze bedrijven en mensen betekent dit dat we vaardigheden omzetten in hoogwaardige banen en innovatie in massaproductie, met een eenvoudiger en sneller kader. Dankzij een betere toegang tot financiering kunnen onze belangrijkste cleantech-industrieën snel opschalen.”

Een voorspelbare en vereenvoudigde regelgeving

De eerste pijler van het plan gaat over een eenvoudiger regelgevend kader dat geschikt is voor een snelle implementatie, vereenvoudigde en versnelde vergunningverlening, bevordering van Europese strategische projecten en ontwikkeling van normen ter ondersteuning van de schaalvergroting.

Het kader zal worden aangevuld met de Wet op de kritieke grondstoffen, om te zorgen voor voldoende toegang tot die materialen. Zoals zeldzame aardmetalen die van vitaal belang zijn voor de productie van sleuteltechnologieën, en de hervorming van het ontwerp van de elektriciteitsmarkt. Op deze manier kunnen consumenten profiteren van  lagere kosten voor hernieuwbare energiebronnen.

Snellere toegang tot financiering

De tweede pijler van het plan zal investeringen en financiering voor cleantech-productie in Europa versnellen.

In het kader van het mededingingsbeleid wil de Commissie een gelijk speelveld binnen de interne markt garanderen en het voor de lidstaten makkelijker maken om de nodige steun te verlenen voor het versnellen van de groene transitie. 

De Commissie zal ook het gebruik van bestaande EU-fondsen voor financiering van innovatie, productie en toepassing van schone technologie vergemakkelijken. Voor de middellange termijn wil de Commissie een structureel antwoord geven op de investeringsbehoeften door vóór de zomer van 2023 een Europees Soevereiniteitsfonds voor te stellen in het kader van de herziening van het meerjarig financieel kader.

Om de toegang van de lidstaten tot de REPowerEU-fondsen te vergemakkelijken, heeft de Commissie ook nieuwe richtsnoeren voor herstel- en veerkrachtplannen aangenomen, waarin het wijzigingsproces van bestaande plannen en de modaliteiten voor het opstellen van REPowerEU-hoofdstukken worden uitgelegd.