NL overheid wil genetisch gemodificeerd vlees en zuivel

Het ministerie van LNV heeft laten onderzoeken op welke wijze de ontwikkeling van precisiefermentatie in Nederland gestimuleerd kan worden om kunstmatige melk, kaas, eiwit en andere dierlijke producten te produceren. Dit wordt gedaan met behulp van genetisch gemanipuleerde micro-organismen die in tanks worden gefermenteerd. Een genetisch gemodificeerd organisme of genetisch gemanipuleerd organisme (GMO) is een organisme waarvan het genetisch materiaal is gewijzigd door gebruik te maken van genetische technologie

Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Economic Research en de uitkomsten van het rapport laten zien dat de nieuwe techniek ‘precisiefermentatie’ nog in de kinderschoenen staat. De sector van cellulaire agricultuur wil op een dier- en milieuvriendelijke manier vlees en zuivel produceren. Het nieuw te ontwikkelen beleid moet daarop aangepast worden. Zo wordt onderzocht wat de perspectieven van cellulaire agricultuur voor bijvoorbeeld de agrarische sector zou kunnen zijn. Ook worden de belemmeringen voor productie en marktintroductie van producten op basis van cellulaire agricultuur in kaart gebracht, zowel wettelijk als beleidsmatig. Deze onderzoeken dienen als basis voor te ontwikkelen beleid. Zie onderzoeksrapport:  Rapportage Precisiefermentatie in Nederland | Rapport | Rijksoverheid.nl

Maar niet iedereen is blij met producten die met behulp van genetisch gemanipuleerde micro-organismen zijn geproduceerd. Zo staat op de website van Gezondheidsplein, een onafhankelijke platform voor informatie over je gezondheid, dat genetisch gemanipuleerd voedsel ook nadelen heeft.

Zo heeft het nieuw ingebrachte gen soms onbedoelde effecten op het oorspronkelijke genetische materiaal van het organisme. De gevolgen daarvan zijn niet te voorspellen. Mogelijk ontstaat er een nieuw gif. Ook wordt gevreesd dat eiwitten die allergische reacties oproepen in het ene voedingsmiddel, nu worden ingediend in andere voedingsmiddelen. Dat zou kunnen zorgen voor allergische reacties waar je ze niet verwacht. Hoewel de instanties voor voedselregelgeving bedrijven verplicht te melden of het aangepaste voedselallergenen bevat, zijn sommige deskundigen toch bang dat nog onbekende allergenen er tussendoor glippen. Ook vrezen mensen dat de genetische modificatie zorgt voor stoffen in ons eten die daar helemaal niet thuishoren, zoals bepaalde chemische stoffen. Zo zou bijvoorbeeld glyfosaat in ons eten terecht kunnen komen, een stof die volgens het WHO kankerverwekkend is. Onderzoek hierover geeft verdeelde resultaten. Ook de WHO spreekt over gezondheidsrisico’s van GMO’s, zoals extra allergenenrisico, genoverdracht zoals antibioticaresistentiegenen en de migratie van genen kan een indirect gevolg hebben op de voedselveiligheid.

Zoals het er nu naar uitziet wordt het conventioneel eten van voedselveilige zuivel, vlees en dierlijke producten ontmoedigd en daarvoor in de plaats komt GGO voeding met nog veel risico’s en dat nog in de kinderschoenen staat. Hier wordt nu al veel subsidie voor uitgegeven met als gevolg dat de bedrijven die hierin investeren ook hun producten willen verkopen terwijl de risico’s nog lang niet te overzien zijn. Grote kans dat deze producten via een versnelde constructie ‘veilig’ worden verklaard door de EFSA als ‘onafhankelijk’ wetenschappelijk onderzoeksinstituut. Hiervoor hoeven we alleen maar te kijken naar het voorbeeld van insectenmeel. Onderzoeken over de veiligheid van het eten van insecten is nog lang niet afgerond, toch vindt de EFSA het ‘veilig genoeg’ en liggen er al volop producten met insectenmeel in de supermarkt.

Petitie: Houd ons voedsel gentech vrij

Binnenkort wordt in de EU voorgesteld om het gebruik van gentechniek CRISPR-Cas niet te vermelden op etiketten. Zo kan je dus niet zien of er ‘geknutseld’ is met je eten. Wil jij kunnen blijven kiezen voor gentechvrij? Bij 40.000 handtekeningen komt het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer. Petitie: Houd ons voedsel gentech vrij – Petities.nl