Gündogan wil drempels synthetische voeding wegnemen

Via een motie op 6 juli 2023 van Groep Gündogan heeft de minister van LNV een onderzoek laten uitvoeren door Wageningen Economic Research (WEcR) om de drempels voor synthetische voeding te bestuderen.

6 drempels synthetische voeding

In het onderzoek is WEcR uitgegaan van 6 thema’s: ethiek en sociale acceptatie, human recources, R&D en infrastructuur, marktontwikkeling en financiering, GGO wetgeving en beleid, novel food wetgeving. De onderzoekers stellen dat de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven een belangrijke rol hebben om de weerstand bij consumenten weg te nemen.

De belangrijkste conclusie van het rapport is dan ook dat de drempels in gezamenlijkheid verder besproken en opgelost moeten worden. De bedrijven die synthetische voeding produceren willen dat de overheid wetgeving aanpast en verder investeert in synthetische voeding.

Brancheorganisaties moeten synthetische voeding gaan promoten

Uit de workshop met de departementen is duidelijk geworden dat de overheid hierover met de brancheorganisatie en bedrijven in gesprek blijft. Verschillende lopende acties waren niet bekend bij het bedrijfsleven, zoals de proeverijen van kweekvlees en de opschaling van cellulaire agricultuur (GGO). De overheid wil dat brancheorganisaties hier ook een grote en actieve rol in gaan spelen.

Het (vorige) kabinet wil biotechnologie promoten en drempels wegenemen. Verschillende gesprekken lopen al, gevolgd door een actieagenda aan het einde van het jaar.

Rapport: https://open.overheid.nl/documenten/9b7bd710-6a40-4238-882f-9e50e207a3e2/file