Het Europees Parlement gaat bedrijven verplichten duurzaamheidsacties vast te leggen

Het Europees Parlement (EP) heeft een akkoord bereikt om nieuwe regels op te stellen die bedrijven verplicht om alle acties omtrent duurzaamheid vast te leggen. Daarbij worden bedrijven in de toekomst ook verantwoordelijk gesteld als hun acties schade toebrengt aan mensen en het milieu. Deze nieuwe regels gelden voor zowel grote als voor kleine bedrijven met risico-analyses, borgingsmaatregelen en auditverplichtingen. De rapportageverplichting voor kleine bedrijven zal wat eenvoudiger uitpakken. Aan de hand van duurzame kernindicatoren zullen MKB-bedrijven een korte beschrijving moeten maken van hun bedrijfsmodel, de strategie, het beleid, de risico’s, de aanpak en de controles van het bedrijf.

Het Parlement wil hiermee het bewustzijn en begrip van klimaatgerelateerde risico’s en kansen binnen het bedrijf vergroten. Ook hoopt het met deze nieuwe regels ‘greenwashing’ te voorkomen. Met greenwashing doen bedrijven zich duurzamer voor dan men eigenlijk is. Vanuit marketing perspectief worden groene acties nogal eens uit hun verband getrokken om klanten te laten zien dat het bedrijf duurzaam onderneemt.

In Nederland is greenwashing al verboden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet onderzoek naar greenwashing. De organisatie waarschuwt bedrijven die misleidende informatie verspreiden over de duurzaamheid van hun producten en deelt boetes uit. Deze kan oplopen tot 900.000 euro per overtreding, of een deel van je omzet.

De ACM hanteert hierbij vijf vuistregels:

  1. Maak duidelijk wat er duurzaam is aan je product
  2. Bewijs je duurzame beloftes met feiten
  3. Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn
  4. Wees eerlijk en duidelijk over je duurzame acties
  5. Zorg dat logo’s en keurmerken klanten helpen en niet verwarrend zijn