Kabinet: veestapel moet met 30% dalen

Een rigoureuze maatregel die al langer op de agenda staat, wordt opnieuw uit de kast getoverd. Op verzoek van het kabinet is door de verschillende ministeries een nieuw beleidsadvies gemaakt. Er moeten dwingende maatregelen komen om de klimaatdoelen te halen.

In het rapport geven de onderzoekers aan dat de veestapel met 30 procent moet dalen om het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen. Nederland moet de broeikasgassen verlagen met 55% ten opzichte van 1990. Maar het kabinet heeft hier voor het afgerond naar boven en er 60% van gemaakt. Maar kloppen de cijfers wel in het nieuwe beleidsadvies? Volgens Veeteelt.nl leveren technische maatregelen in een realistisch scenario bij een gelijkblijvende veestapel 30 procent minder stikstof en 15 procent minder broeikasgassen op. Toch vinden de onderzoekers dat 30% van de veehouders gedwongen moeten worden te stoppen door middel van overheidsingrijpen. Naar goed onderbouwde argumenten wordt blijkbaar niet geluisterd.

Het kabinet wil ook vervuilende zaken duurder maken door meer belasting op vlees, zuivel en langeafstandsvluchten om de uitstoot van gassen zoals kooldioxide verder te laten dalen.

Het rapport zegt verder dat een verandering van ons consumptiepatroon richting 2050 “onvermijdelijk” is. De onderzoekers zien een hogere belasting op zuivel en vlees als een goede optie om in te voeren omdat zo andere voedselkeuzes gemaakt kunnen worden. Dit is al eerder geprobeerd, maar toen kwam het niet door de Tweede Kamer.

Meer betalen voor lange vluchten

Een voorbeeld waar volgens het rapport winst kan worden behaald is dus de vliegtuigbelasting. Sinds begin dit jaar is die al verhoogd van 8 naar 26 euro per ticket, maar dat is volgens de onderzoekers niet genoeg. Vooral voor langere afstanden zouden passagiers meer moeten gaan betalen, omdat die vluchten vervuilender zijn en niet onder het ETS-systeem vallen.

Vluchten onder de 2500 kilometer zouden bijvoorbeeld zo’n 26 euro meer moeten gaan kosten, vluchten tot 6000 kilometer 75 euro en nog langere vluchten 150 euro. Uit de opbrengst zouden vliegtuigmaatschappijen dan meer duurzame brandstoffen kunnen bijmengen.

De onderzoekers stellen verder een verbod op verkoop van zakelijke auto’s die rijden op fossiele brandstof voor vanaf 2025. De aanschafbelasting van zulke personenauto’s wordt privé ook een stuk duurder, zodat het kopen van een elektrische auto een stuk aantrekkelijker wordt.

Meer belasting voor gas

Afgelopen jaar laat volgens de onderzoekers zien dat een prijsprikkel goed werkt om het energieverbruik te verminderen. Daarom is het volgens hen een idee om de energiebelasting op aardgas verder te verhogen en die op elektriciteit te verlagen. Daardoor wordt het aantrekkelijker om over te stappen op andere energiebronnen, zoals een warmtepomp.

Ook is het een optie om meer regels in te voeren rond de verduurzaming van gebouwen. Zo zou isolatie verplicht kunnen worden als je je woning wilt verkopen. Daarnaast zouden bedrijven en instellingen nog verder kunnen worden verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.

Halen we de doelen?

Het beleidsadvies stelt verschillende pakketten voor, waarbij de lasten van de verduurzaming meer bij de landbouw kunnen worden gelegd, of bij de industrie. In totaal kosten de maatregelen naar schatting 7 miljard euro. Daarnaast stijgen de overheidsinkomsten met zo’n 3,5 miljard. Die zouden kunnen worden gebruikt om de lasten voor burgers en bedrijven te verlichten.

Welke maatregelen uiteindelijk worden doorgevoerd, is een politieke keuze. “Er ligt nu een hele menukaart aan mogelijke maatregelen die we kunnen inzetten”, zegt minister Jetten (Klimaat en Energie) in een reactie. “Daar zal politiek nog wel veel discussie over zijn. Ik wil uiteindelijk een pakket presenteren dat iedereen kan meemaken.” Hij komt in het voorjaar met een plan daarvoor.

Bron: NOS en Veeteelt.nl