Kabinet wil meer NL biologische producten afnemen

Het kabinet staat positief tegenover het stimuleren van de afname van biologische producten door de Rijksoverheid, zoveel mogelijk van Nederlandse afkomst. Dit past binnen het beleid op de groei van biologische landbouw en binnen het uitgangspunt in het coalitieakkoord dat de overheid zich bij haar inkoop committeert aan duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel.

Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 heeft de Tweede Kamer op 28 oktober 2021een motie aangenomen van de leden Bromet (GroenLinks) en Van der Plas (BBB). In deze motie werd de regering verzocht te onderzoeken op welke wijze de Rijksoverheid de afname van biologische producten van Nederlandse boeren en tuinders kan vergroten en daarbij onder andere te kijken naar de aanbestedingseisen.

Er is op dit moment bij de Rijksbrede inkoopcategorie Consumptieve Dienstverlening ook al het beleid via toepassing van de criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen dat 50% van het voedsel een topkeurmerk voor duurzaamheid moet hebben. Biologisch is één van de topkeurmerken.

Zie ook: 221213-LNV-Actieplan Biologische Landbouw-document-v8.indd (overheid.nl)