Kweekvlees in Italië verboden

De Italiaanse minister van Landbouw, Francesco Lollobrigida: kweekvlees onderbreekt “de deugdzame relatie tussen de aarde en de mens”. Daarom heeft Italië de verkoop van vlees dat in een laboratorium wordt ontwikkeld uit weefselcellen verboden. Het eerste EU-land dat kweekvlees verbiedt. De maatregel is volgens de Italiaanse regering nodig om de volksgezondheid te garanderen en om de Italiaanse veehouders te beschermen.

De nieuwe wet is in september 2023 goedgekeurd door het Lagerhuis van het Italiaanse parlement. Naast het verbieden van kweekvlees komt er ook een verbod op vleesbenamingen voor vleesvervangers. Producenten mogen producten niet meer labelen als ‘plantaardige salami’ of ‘vegetarische worst’.

Kweekvlees in Nederland

In Nederland duurt het niet lang meer voordat we kweekvlees kunnen proeven. De kweekvleessector en ministeries van LNV en Volksgezondheid hebben onlangs een convenant gesloten dat proeverijen op locatie mogelijk maakt. Meatable en Mosa Meat, de twee Nederlandse ontwikkelaars, verwachten uiterlijk begin 2024 de eerste proeverijen.

Broeikasgassen reden?

Kweekvlees wordt gezien als een mogelijk alternatief voor de huidige vorm van vleesproductie. Men zegt dat de veehouderij een van de grootste uitstoters van broeikasgassen is. Maar hier is Thomas Oudman, auteur van het boek “Uit de shit” het niet helemaal eens. Volgens hem zijn we zonder kunstmest en geïmporteerd krachtvoer snel uit de shit. Zijn boek is een pleidooi voor meer boeren en minder intensieve veeteelt. 

Kweekvlees al verkocht in Singapore en US

In Singapore en de Verenigde Staten mag kweekvlees momenteel al worden verkocht. In de Europese Unie is dat nog niet het geval, hoewel verschillende Europese bedrijven fondsen hebben vrijgemaakt om onderzoek naar kweekvlees te financieren. 

De EU beschouwt kweekvlees als een “nieuw voedingsmiddel”. Net als elk ander nieuw product moet het dus een vergunning krijgen om te worden toegelaten op de Europese markt.

Bron: https://www.gva.be/cnt/dmf20231116_97671714