Lokale boeren en kleine producenten oplossing voor voedselverspilling

Eind 2022 is het Europees burgerpanel voedselverspilling voor de eerste keer bij elkaar geweest. De eerste resultaten gaven aan dat zij vooral lokale boeren en kleine producenten als levensvatbare oplossing zien voor voedselverspilling.

Het Europees burgerpanel voedselverspilling, mede onder leiding van Frans Timmermans, bestaat uit 150 willekeurig geselecteerde burgers en komt in totaal 3x bij elkaar. Een derde van de deelnemers is jonger dan 26 jaar.

De eerste sessie vond plaats van 16-18 december 2022 in Brussel. De burgers leerden elkaar kennen en kregen regels voor constructieve discussies. Vervolgens gingen ze dieper in op het begrijpen van het probleem en de uitdaging van voedselverspilling in Europa. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie en externe sprekers hielpen de burgers hierbij.  Ook obstakels, uitdagingen, dilemma’s en kansen werden besproken.  

De eerste sessie was bedoeld om ideeën te genereren en clusters van benaderingen te bouwen die burgers het meest veelbelovend vinden voor verdere discussies in de komende sessies.

De resultaten zijn gegroepeerd in 10 clusters en geprioriteerd in de volgende volgorde:

  1. Lokale boeren en kleine producenten: een levensvatbare oplossing voor voedselverspilling?
  2. Leren en bewustmaking.
  3. “Proef de verspilling”: een campagne tegen voedselverspilling.
  4. Deel, verspil niet! / Delen is sparen / Een solidariteitsbond om eerlijke toegang tot voedsel te creëren om afval te vermijden.
  5. Etikettering: informeren om minder te verspillen.
  6. Menugroottes en restverbruik.
  7. Initiatieven van supermarkten en distributieketen om te rapporteren over voeding verspillen en voedselverspilling tegengaan.
  8. Kwaliteit en kwantiteit van informatie over voedselverspilling in de waardeketen.
  9. Stimulansen om voedselverspilling door bedrijven te verminderen.
  10. Het vermogen van alle betrokken deelnemers om het EU-voedselbeleid te beïnvloeden.