Minder basispremie met nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Doel van dit nieuwe GLB is om samen de landbouw te verduurzamen door toekomstbestendig boeren sterker te belonen. Het bouwplan is de basis van iedere boer. Voor elke hectare subsidiabele landbouwgrond krijgt men een basispremie die in 2023 een stuk lager uitvalt. Extra premies zijn te verkrijgen door eco-activiteiten. De basispremie uit het nieuwe GLB lijkt op de basisbetaling uit het huidige landbouwbeleid. Een van de verschillen: er zijn geen betalingsrechten meer. Ook komt er een extra betaling voor de eerste 40 hectare van het boerenbedrijf en voor jonge landbouwers. Een voordeel van de nieuwe basispremie is dat men geen betalingsrechten meer nodig heeft. Ook nieuw is dat landschapselementen als subsidiabele grond gezien gaan worden en hoef je geen actieve landbouwer meer te zijn als de uitbetaling vorig jaar lager was dan € 5000.

Het nieuwe GLB is nog volop in ontwikkeling. In 2022 kunnen de nieuwe subsidies al aangevraagd worden. Meer informatie via https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb.

 

Nutri-Score werkt verwarrend

Met de Nutri-Score worden producten in zijn totaliteit beoordeeld, in context van de voedingsmiddelengroep waartoe ze behoren. Er wordt gekeken naar de voedingsstoffen en losse ingrediënten en niet naar het voedingsmiddel als geheel. Er wordt dus geen verschil gemaakt tussen gezonde en minder gezonde voedingsmiddelen. Groente en koekjes worden bijvoorbeeld langs dezelfde meetlat gehouden waardoor voedingsmiddelen in vrijwel álle productgroepen op een goede score kunnen uitkomen. Zo heeft Nesquik oplos-chocolademelk een nutri-score van B met een hoofdingrediënt van 75% suiker. Hoe komen ze aan een score van B? Simpel, ze stoppen er ijzer, vitamine D, en zink in. Zo scoort het product genoeg “positieve punten” om de negatieve punten van het suiker uit te balanceren.

Er is nu een update gekomen voor het algoritme van de Nutri-Score. Het document is op 26 juli 2022 vastgesteld in de internationale stuurgroep Nutri-Score.  Niet dat het de zaken duidelijker maakt. Het geeft een update voor het algoritme van Nutri-Score, in de categorieën algemene voedingsmiddelen (hoofdalgoritme), vetten, oliën en noten en zaden en specifieke regels voor vleesproducten. De Gezondheidsraad gaat een advies uitbrengen op basis van dit document. Dit advies zal worden gebruikt voor de voorbereiding van de besluitvorming over de invoering van Nutri-Score in Nederland later dit jaar.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/publicaties/2022/06/29/update-of-the-nutri-score-algorithm