Ministerie wil verplicht cameratoezicht in slachthuizen en verzamelcentra

Het ministerie van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit wil verplicht cameratoezicht in slachthuizen en verzamelcentra. Daarvoor heeft het nu een wetsvoorstel ter internetconsulatie gelegd tot 15 september 2022. Het doel is om daarmee het dierenwelzijn beter te borgen.

Naar aanleiding van misstanden in slachthuizen en de maatschappelijke discussie die daarop volgde, hebben alle grote en middelgrote slachthuizen, in afspraak met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), vrijwillig camera’s geinstalleerd. De beelden hiervan worden nu voor eigen toezicht gebruikt en ter verbetering van de processen. De NVWA kan de camerabeelden als aanvullend toezichtinstrument gebruiken, naast het fysieke toezicht.

De NVWA heeft in 2021 in haar evaluatie geconcludeerd dat cameratoezicht een waardevolle aanvulling is op het bestaande toezicht. Daarbij lijken een aantal gewenste verbeteringen in het systeem op basis van vrijwillige medewerking van de slachthuizen niet gerealiseerd te kunnen worden. De NVWA heeft in de evaluatie aangegeven dat een wettelijke verplichting voor cameratoezicht ervoor kan zorgen dat de dienst risicogerichter en efficiënter kan werken. Zie proefversie wetsvoorstel: https://www.internetconsultatie.nl/cameratoezicht/b1

 

 

NVWA: ‘Scherpe hygiënemaatregelen tegen vogelgriep en varkenspest’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept vervoerders van vee dringend op om de reiniging van veewagens en containers aan te scherpen. Dit om de verspreiding van ziektes als vogelgriep en AVP te voorkomen.

Het nauwgezet volgen van hygiënevoorschriften is volgens de NVWA cruciaal om verspreiding van vogelgriep en AVP zo veel mogelijk te voorkomen. Extra NVWA-controles van het afgelopen jaar toonden echter aan dat uitvoering van de hygiënemaatregelen niet altijd op de goede manier gaat. Zo bleek het transportmiddel niet altijd op alle plekken voldoende schoongemaakt, of volgt men de reinigings- en ontsmettingsstappen onvoldoende. Soms ook is de concentratie van het ontsmettingsmiddel te laag. Dit vergroot volgens de NVWA de kans op verdere besmettingen via transport.

Aanscherping essentieel

De NVWA adviseert alle vervoerders van pluimvee, broedeieren en varkens dringend om de bestaande hygiënemaatregelen aan te scherpen. ‘Deze aanscherping en opvolging van de bestaande reinigings-en ontsmettings- procedures en hygiëneprotocollen op de primaire bedrijven, broederijen en slachthuizen is essentieel om verdere verspreiding van de besmettelijke variant van vogelgriep (HPAI) via diertransport te kunnen beperken.’

Op de website van de NVWA staat tevens een acht stappenplan voor het garanderen van goede hygiëne.

Zie: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2022/09/07/nvwa-transporthygiene-aanscherpen-tegen-vogelgriep-en-varkenspest