Nieuw: NVWA Handboek Voedingssupplementen

Bij het op de markt brengen van verrijkte levensmiddelen en kruidenpreparaten moet je voldoen aan de algemene en productspecifieke regelgeving voor deze producten. Deze regelgeving wordt beschreven en toegelicht in dit nieuwe handboek. De NVWA geeft geen advies over individuele vragen. Daarvoor kunnen bedrijven terecht bij hun branchevereniging of bij een gespecialiseerd adviesbureau. Zie: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/voedingssupplementen-en-kruidenpreparaten/nvwa-handboek-voedingssupplementen-verrijkte-levensmiddelen-en-kruidenpreparaten

 

Cijfers toezicht NVWA tijdens het Offerfeest

Voor het Offerfeest op 9 tot en met 11 juli 2022 hebben 44 slachterijen van de NVWA toestemming gekregen voor deelname. Terwijl uiteindelijk 43 bedrijven één of meer dagen voor het Offerfeest hebben geslacht.

In totaal zijn er 226 medewerkers beschikbaar gesteld met daarnaast een mobiel toezichtteam om illegale slacht van dieren op te kunnen sporen. Gemiddeld zijn er 3,2 medewerkers per dag per slachthuis ingezet ten behoeve van toezicht en keuring. Omdat de NVWA de slachthuizen die ten behoeve van het Offerfeest slachten niet met naam naar buiten brengt, zijn de gevraagde cijfers niet nader gespecificeerd.

Hoeveel toezichthouders en keurders zijn ingezet per slachthuis verschilt per slachthuis en is risicogericht bepaald door onder andere de grootte van het bedrijf en de activiteiten die er plaatsvinden. Gemiddeld zijn er 3,2 medewerkers per dag per slachthuis ingezet ten behoeve van toezicht en keuring. Omdat de NVWA de slachthuizen die ten behoeve van het Offerfeest slachten niet met naam naar buiten brengt, zijn de gevraagde cijfers niet nader gespecificeerd.