Nieuwe uitbraken vogelgriep

In deze periode is in Nederland op verschillende plaatsen hoogpathogene vogelgriep bij pluimvee vastgesteld. Het betreffen de plaatsen Abberik (NH), Lunteren en Maurik. Kippen en eenden worden geruimd en er geldt een vervoersverbod. Voor een overzicht van het nieuws en achtergronden, zie de NVWA-website: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media