Nieuwe waarschuwingstekst pluimveevlees kost slager en poelier zo’n €800 per jaar

Het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen (WBBL) is gewijzigd met het vernieuwde waarschuwingsetiket voor verpakt pluimveevlees en de datum voor minimale houdbaarheid die per 1 januari 2023 verplicht worden.

Nieuw etiket

Sinds 2001 is het verplicht dat consumenten via de verpakking van pluimveevlees gewaarschuwd worden voor de risico’s van schadelijke bacteriën (Salmonella en Campylobacter). Nu is er een nieuw waarschuwingsetiket om de consument beter te informeren over goede hygiënemaatregelen bij het bewaren, bereiden en consumeren van pluimveevlees gekomen.  Het nieuwe waarschuwingsetiket geldt voor vers pluimveevlees (vlees van kippen, ganzen, kalkoenen of parelhoenders) en niet voor diepgevroren pluimveevlees.

Bij niet-voorverpakt pluimveevlees uit de toonbank kan het waarschuwingsetiket ook worden aangebracht op een informatieblad, bon of folder die aan de koper wordt meegegeven (artikel 4a, vierde lid). Hierbij moet een informatieblad, bon of folder actief worden meegegeven door de verkoper en niet enkel ter beschikking worden aangeboden aan de consument. Het is belangrijk dat de informatie op het waarschuwingsetiket voor de consument thuis en bij de bereiding van het pluimveevlees beschikbaar is.

Slagers en poeliers moeten rekening houden met zo’n € 800 extra kosten op jaarbasis. De meerprijs voor bedrukte zakjes is circa € 0,025 per zakje. Door een slager en poelier van gemiddelde omvang worden circa 16 dozen van 1.000 stuks verbruikt per jaar. De extra kosten voor wat betreft materiaal zijn daarmee circa € 400,–. Daarbovenop komen kosten (tijd/geld) van extra handelingen zoals bestellen, voorraadbeheer, opslag, instructie medewerkers (ook zaterdagwerkers en tijdelijke krachten) en controle door medewerkers. Deze kosten bedragen ongeveer € 400,–. Voor een gemiddelde slager en poelier zijn de extra kosten derhalve circa € 800,– op jaarbasis. Maar er kan natuurlijk ook een rolsticker gebruikt worden met het nieuwe etiket. In Nederland zijn er circa 1.713 slagers en 229 poeliers gevestigd.

Minimale houdbaarheid

Het WBBL wordt gewijzigd met het oog op aansluiting bij Europese regelgeving ten aanzien van het etiketteren van bepaalde levensmiddelen met een datum van minimale houdbaarheid (of: «tenminste houdbaar tot-datum») dan wel een uiterste consumptiedatum (of: «te gebruiken tot-datum»). Verordening (EU) 1169/2011 bevat voorschriften hierover. Aanvullende nationale regels worden daarom overbodig geacht en kunnen leiden tot verwarrende situaties voor de consument.