NVWA kan welzijnsafwijkingen bij pluimvee tegenwoordig administratief afhandelen

Vanaf 1 januari 2023 kan de NVWA slechte dierenwelzijnsafwijkingen van biologische en scharrelkippen administratief afhandelen. Dit was al het geval bij reguliere vleeskuikens.

In de praktijk betekent dit dat zodra een NVWA-dierenarts in het slachthuis ziet dat pluimvee in slechte dierenwelzijnsomstandigheden heeft geleefd, hij dit direct noteert. Als deze waarnemingen na 12 weken opnieuw voorkomen dan riskeert de pluimveehouder een boete. De pluimveehouder moet daarom alert zijn op de strooiselkwaliteit in de stal en welzijnsproblemen voorkomen.

De welzijnsafwijkingen waar de NVWA het dier dan over heeft zijn bijvoorbeeld: acute ontstekingen aan de borst of poten, voetzoollaesies, hakdermatitis en borstblaren. Deze ontstekingen komen veel voor bij een slechte strooiselkwaliteit in de stal. Nat strooisel wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door het drinkwatersysteem, de voersamenstelling of onvoldoende ventilatie.

Na kennisgevingsbrief 12 weken de tijd voor maatregelen

Op het moment dat een NVWA-dierenarts op het slachthuis afwijkingen aan de dieren ziet die wijzen op slechte dierwelzijnsomstandigheden in de stal, wordt de pluimveehouder hierover geïnformeerd met een brief. De pluimveehouder is dan verplicht om maatregelen te nemen ter verbetering van het dierenwelzijn.

Na het versturen van de brief heeft de pluimveehouder 12 weken de tijd om maatregelen te nemen. Worden na deze 12 weken weer waarnemingen gedaan van slechte dierenwelzijnsomstandigheden in de stal, dan krijgt de pluimveehouder een bestuurlijke boete.

Achterliggende regelgeving

De administratieve werkwijze is gebaseerd op de Europese richtlijn voor vleeskuikens (2007/43/EG).

In het Besluit houders van dieren wordt voorgeschreven dat er in de ruimte waarin een dier wordt gehouden, geen materialen en, in voorkomend geval, bodemdekking mag worden gebruikt die ongeschikt of schadelijk zijn voor het dier. Omdat slechte strooiselkwaliteit hier onder valt, kan dit worden vastgesteld als een overtreding van het Besluit houders van dieren. De waarneming van welzijnsafwijkingen wijst er volgens de NVWA op dat er bodembedekking wordt gebruikt die ongeschikt of schadelijk is voor de dieren. Daarom geldt deze werkwijze vanaf 1 januari 2023 voor alle scharrel- en biologische vleeskuikens en andere soorten pluimvee.

Bron: NVWA