NVWA legt slachterij stil na slaan en schoppen van dieren

De NVWA heeft een middelgrote slachterij in de provincie Utrecht per direct stilgelegd. “We hebben misstanden geconstateerd waarvan je hoopt dat ze gewoon niet voorkomen. Maar helaas zijn ze hier wel gebeurd.”, zegt Lisette de Ruigh van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. “Deze respectloze omgang met dieren is onacceptabel. We treden hier dan ook hard tegen op.”

De misstanden kwamen aan het licht nadat een NVWA-toezichthouder had gezien dat een schaap ernstige verwondingen had. Uit onderzoek bleek dat het dier die alleen kort daarvoor in het slachthuis opgelopen kon hebben.

De toezichthoudend dierenarts en NVWA-inspecteurs besloten de camerabeelden terug te kijken die het slachthuis eerder had gemaakt. Op de beelden was te zien dat een slachthuismedewerker dieren opdreef door op ze te gaan staan, ze te slaan en ze te schoppen.

De NVWA zegt dat het slachthuis “een gedegen plan van aanpak voor structurele verbetering van dierenwelzijn moet opstellen voordat het weer mag opstarten”. Intussen wordt ook gekeken of het gedrag van de medewerkers aanleiding is voor een strafrechtelijk onderzoek. RTV Utrecht meldt dat de NVWA, vanwege de lopende procedure, de naam van de slachterij niet wil noemen.

Kamerbrief over versterking toezicht dierenwelzijn.

Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de inzet van middelen voor het versterken van de positie van de NVWA. Ook gaat hij onder meer in op het toezicht op transportwaardigheid van dieren, de moties over de slachtsnelheid, cameratoezicht in slachterijen, straffen bij misstanden in slachthuizen, regionale kleine slachterijen, CO2 bedwelming in varkensslachterijen en toezicht reptielenbeurzen. Zie:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/06/22/verzamelbrief-versterking-toezicht

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/rapporten/2022/06/15/advies-transportwaardigheid-afgemolken-melkkoeien en

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/rapporten/2022/06/15/beoordelingsindicatoren-transportwaardigheid-afgemolken-melkkoeien