NVWA neemt 128 verwaarloosde runderen in bewaring bij Utrechtse veehouder

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op maandag 17 april 128 runderen in bewaring genomen bij een veehouder in de provincie Utrecht. Deze dieren kregen niet de zorg die ze moesten krijgen. De politie heeft de veehouder aangehouden, omdat hij een NVWA-inspecteur heeft bespuugd en bedreigd. De NVWA maakt proces-verbaal op tegen de boer.

NVWA-inspecteurs troffen op de boerderij veel kreupele dieren aan. Deze dieren hebben direct medische zorg nodig. Die kregen ze niet, ondanks dat de veehouder verplicht is die te geven. Ook stonden er dieren in een dikke laag mest en was de hygiëne niet in orde. Een dierenarts heeft 5 runderen op het bedrijf uit hun lijden moeten verlossen.

Geen verantwoordelijkheid genomen

Het bedrijf stond onder verscherpt toezicht totdat het dierenwelzijn in januari 2021 weer op orde was. In maart van dit jaar gingen inspecteurs opnieuw naar het bedrijf, nadat er nieuwe meldingen over verwaarlozing binnen waren gekomen. Naar aanleiding van deze inspectie heeft de NVWA de veehouder opgedragen om de juiste zorg te verlenen aan zijn dieren.

Dat heeft de boer niet gedaan, ondanks zijn verantwoordelijkheid. Gezien de historie heeft de NVWA na de controle in maart het bedrijf direct weer onder verscherpt toezicht geplaatst en 128 runderen meegenomen. Deze dieren krijgen nu de juiste verzorging op een opvanglocatie. Er blijven 11 kalveren en rond de 30 schapen op de locatie omdat er op dit moment geen reden is om deze dieren mee te nemen. De NVWA controleert periodiek of de veehouder deze dieren goed verzorgt.

In bewaring nemen

In bewaring nemen betekent dat de overheid de zorg voor de dieren overneemt op een andere, anonieme locatie. Dat gebeurt op kosten van de houder van de dieren. In sommige gevallen krijgt de houder de dieren terug. Dan zal de veehouder eerst de rekening moeten betalen en ook moeten kunnen aantonen dat hij goed voor de dieren zorgt. Alle overtredingen moeten zijn beëindigd.

Bron: NVWA