NVWA vervangt Meldwijzer onveilige levensmiddelen met strenge instructie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de Meldwijzer onveilige levensmiddelen vervangen door een eenvoudige, maar strenge instructie. Deze instructie vervangt de meldwijzer per direct! Dit zorgt voor nieuwe discussies.

Nieuwe instructie

Ondernemers moeten (mogelijk) onveilige levensmiddelen altijd binnen 4 uur melden bij de NVWA. Dit geldt voor levensmiddelen die je hebt ingevoerd, verwerkt, geproduceerd, geleverd, vervoerd, verkocht of hebt opgeslagen. Doet je geen melding? Dan ben je in overtreding. Melden kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Bij twijfel of er sprake is van een onveilig levensmiddel moet ook altijd een melding worden gedaan. Melding moet binnen 4 uur gedaan worden. Het niet of niet op tijd melden van (mogelijk) onveilige levensmiddelen is een overtreding. De NVWA treedt hiertegen op. 

De meldplicht geldt ook voor niet-conforme partijen die fysiek zijn geïmporteerd op bestelling van een Nederlands bedrijf en zich op Europees grondgebied bevinden, al dan niet in een douane-entrepot om verder verhandeld te worden naar EU- of niet-EU-landen.

Wat is een onveilig levensmiddel?

Een levensmiddel is een stof of product, verwerkt of onverwerkt, waarvan verwacht mag worden dat deze door mensen zal worden geconsumeerd. Een levensmiddel is onveilig als het bijvoorbeeld:

  • vreemd materiaal bevat zoals metaaldeeltjes, glassplinters of plastic,
  • bedorven is,
  • niet voldoet aan de (wettelijke) eisen doordat het teveel van een chemische stof (bijvoorbeeld dioxine) of (micro)biologische besmetting (bijvoorbeeld Salmonella bacteriën) bevat.

Wat moet in de melding?

Verzamel zoveel mogelijk, maar minimaal de volgende gegevens over het (mogelijk) onveilige product:

  • partijcodering en relevante kenmerken van de partij,
  • de reden van de melding, bijvoorbeeld uitslagen van laboratorium onderzoeken,
  • gegevens van afnemers en leveranciers,
  • de datum en, indien nodig, het tijdstip van de levering(en),
  • het volume, of de hoeveelheid van de geleverde producten,
  • de maatregelen die u genomen hebt, of die nog genomen moeten worden.

Deze informatie heb je nodig bij het invullen van het digitale meldingsformulier. Als je op een later tijdstip aanvullende informatie hebt dan kan je de melding aanvullen door een e-mail te sturen naar info@nvwa.nl, onder vermelding van het meldingsnummer.

Aan de hand van de verstrekte informatie zal de NVWA op grond van de ernst en de verspreiding van het product binnen de EU een inschatting van de risico’s maken en vervolgens beslissen of door middel van een zogenaamde Rapid Alert (via het RASFF systeem) toezichthouders en bedrijven in andere lidstaten moeten worden gewaarschuwd.

Discussies in de praktijk

In de praktijk ontstaan vaak discussies tussen levensmiddelenbedrijven en de NVWA. Die gaan vaak over de vraag of bedrijven ook een meldplicht hebben als zij hun producten (nog) niet uitgeleverd hebben aan afnemers. Als de NVWA oordeelt dat ten onrechte niet, of niet tijdig, gemeld is dan legt de NVWA doorgaans een boete op.

Het standpunt van de NVWA is dat een product al in de handel is als het na het proces in opslag staat, tenzij er sprake is van positive release vrijgave, dus van vrijgave na een succesvolle analyse op één of meerdere voedselveiligheidsaspecten van het product.

De Algemene Levensmiddelenverordening zegt in artikel 3 lid 8 dat een product (pas) in de handel is als het levensmiddelenbedrijf het product in voorraad heeft met het oog op verkoop. Maar niet ieder product dat na het productieproces in opslag staat wordt verkocht. De NVWA oordeelt in de praktijk al snel dat producten in de handel zijn en dat bedrijven bij het vinden van onregelmatigheden in een product een meldplicht hebben (die zij schenden als zij niet uit eigen beweging tot melding overgaan). Levensmiddelenbedrijven daarentegen zijn in dergelijke gevallen vaak – en volgens mij terecht – van oordeel dat zij bij onregelmatigheden zelfstandig in overeenstemming met hun eigen kwaliteitssysteem (HACCP) naar een oplossing kunnen zoeken. Bijvoorbeeld door het blokkeren van de partij voor verder onderzoek en eventuele extra beheersingsmaatregelen.

Bron: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melden-onveilige-levensmiddelen en https://ploum.nl/nieuws/de-nvwa-meldplicht-in-het-kader-van-voedselveiligheid