Onderzoek naar nationale (sub)doelen energiebesparing

TNO heeft onderzoek gedaan naar (sub)doelen voor energiebesparing op verzoek van de Minister van Klimaat en Energie. Hiermee moet een nieuw beleid worden ingericht om de aangescherpte klimaatdoelstelling voor 2030 van 55 tot 60% emissiereductie te kunnen halen.

Vragen minister:

  1. Welk deel van de klimaatdoelstelling in 2030 zou op basis van kosteneffectiviteit met energiebesparing bereikt kunnen worden? Is deze kosteneffectieve bijdrage aan de klimaatdoelstelling voldoende om de energiebesparingsdoelen uit het herziene EED- en REPowerEU-voorstel te realiseren?

Antwoord TNO: Kosteneffectieve bijdrage energiebesparing aan klimaatdoel niet voldoende voor besparingsdoelen herziene EED en RePowerEU

  1. Welk subdoel voor energiebesparing (nationaal en per sector) kan een kosteneffectieve bijdrage leveren aan het klimaatdoel en biedt ook voldoende zekerheid om de energiebesparingsdoelen uit het herziene EED- en REPowerEU-voorstel te realiseren?

Antwoord TNO: Een subdoel voor energieverbruik gebaseerd op Europese doelen in plaats van nationale klimaatambities.

De besparingsdoelen voor primair energieverbruik in het herziene EED- en REPowerEU-voorstel worden naar verwachting met alleen het huidige klimaatdoel niet gehaald. Een nationaal subdoel voor energiebesparing moet gebaseerd worden op de Europese doelen en niet op de huidige nationale klimaatambities.

  1. Welke beleidsmaatregelen kunnen helpen dit besparingspotentieel te realiseren?

Antwoord TNO: Onderstaand de beleidsmaatregelen die kunnen helpen om extra besparing te realiseren voor de sector industrie.

Belangrijkste besparingsmaatregelen: Keuze efficiëntere processen, besparing op warmtevraag en elektriciteitsvraag door procesoptimalisatie, restwarmtebenutting van naastgelegen industrie en elektrificatie.

Beleidsmaatregelen die helpen extra besparing te realiseren: Procesoptimalisatie, restwarmtebenutting en elektrificatie opnemen in energiebesparingsplicht en SDE++. Onderzoek naar en afspraken met industrie over efficiëntere processen.

Zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z01875&did=2023D04404