Openstelling tegemoetkoming energiekosten voor MKB

Binnenkort wordt de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) opengesteld. Deze regeling biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet.

Het ministerie van EZK heeft in een toelichting de werkwijze van TEK beschreven. Hierin staat hoe de tegemoetkoming kan worden aangevraagd en welke gegevens hiervoor moeten worden ingevuld. Op dit moment wordt de begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het aanvraagformulier nog getest. Naar verwachting opent het aanvragen van TEK in het 1e kwartaal van 2023. Met TEK kan je dan met terugwerkende kracht aanvragen over de periode november 2022 tot en met december 2023. Dit kan in één aanvraag via eHerkenning niveau 3 of DigiD (eigenaar).

Zie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tek