Rabobank moet stoppen met leningen aan industriële vlees- en zuivelbedrijven

Onderzoek heeft aangetoond dat de Rabobank tussen 2015-21 miljarden dollars heeft uitgeleend aan 18 industriële veehouderijbedrijven met de grootste broeikasgasuitstoot terwijl zij zich hebben gecommitteerd aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs, het Nederlandse Klimaatakkoord en de doelstellingen over duurzame landbouw en bossen.

Verschillende organisaties zoals Feedback EU, Feedback Global, World Animal Protection en BankTrack hebben de Rabobank daarom opgeroepen te stoppen met het financieren van grote veebedrijven. Zij hebben een brief geschreven aan de CEO van de bank en aangegeven dat als de bank doorgaat met het financieren grootschalige vlees en zuivel productie dit de reputatie en de activiteiten van de Rabobank zal schaden, inclusief het risico van inkomstenverlies en gestrande activa.

Uit het onderzoek blijkt dat de Rabobank tussen 2015 en 2021 uitgebreide financiële diensten heeft verleend aan vijf van ’s werelds grootste industriële veehouderijbedrijven – JBS, Marfrig, Tyson Foods, Dairy Farmers of America en Fonterra, waaronder 1,941 miljard dollar aan bedrijfsleningen, het overnemen van 1,221 miljard dollar aan obligatieleningen en het verstrekken van doorlopende kredietfaciliteiten.  Deze ‘Big 5′ genereerden naar schatting 550,8 miljoen ton broeikasgassen (GWP100) in 2021, samen bijna evenveel als de totale uitstoot van Nederland en het Verenigd Koninkrijk samen.

De Rabobank verleende ook financiële diensten aan Royal FrieslandCampina en Vion Food Group. In 2016 stootten deze twee bedrijven samen naar schatting 58 miljoen ton broeikasgassen uit.

Lees verder: https://www.duurzaam-beleggen.nl/2023/01/31/rabobank-opgeroepen-te-stoppen-met-leningen-aan-industriele-vlees-en-zuivelbedrijven-om-verergering-klimaatcrisis-te-voorkomen/