Resistente bacteriën nog altijd aangetroffen bij mens en dier

Uit een recent rapport van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) blijkt dat resistentie van Salmonella en Campylobacter tegen veelgebruikte antimicrobiële middelen nog vaak wordt waargenomen bij mens en dier.

“Antimicrobiële resistentie is een van de grootste bedreigingen waarmee we wereldwijd worden geconfronteerd en treft mensen, dieren en het milieu. Samenwerken blijft belangrijk om dit complexe probleem aan te pakken. In ons werk belichamen we de One Health-benadering, waarbij we de nauwe banden en onderlinge afhankelijkheid erkennen van de gezondheid van mensen, dieren, planten en de ruimere omgeving”, aldus ECDC en EFSA-hoofdwetenschappers Mike Catchpole en Carlos Das Neves in een gezamenlijke verklaring.

Er waren bemoedigende trends in verschillende landen, waar een toenemend aantal bacteriën van voedselproducerende dieren vatbaar was voor alle geteste antimicrobiële stoffen. Bovendien neemt de prevalentie van Extended-spectrum Beta-lactamasen (ESBL’s) en AmpC beta-lactamasen (AmpC) die E. Coli produceren af.

In verschillende landen werd in de periode 2013–2021 ook een afname van de resistentie van salmonella tegen ampicilline en tetracycline waargenomen bij mensen. Dit was met name duidelijk bij S.Typhimurium, een type Salmonella dat gewoonlijk wordt geassocieerd met varkens en kalveren en dat vaak multiresistent is. Gegevens laten ook dalende trends zien in de resistentie van Campylobacter jejuni tegen erytromycine bij mensen en vleeskuikens.

Dit type antimicrobieel middel is erg belangrijk bij de behandeling van campylobacteriose.

Het rapport laat in dezelfde periode echter ook een stijgende trend zien in de resistentie van S. Enteritidis en C.jejuni tegen ciprofloxacine bij de mens. S. Enteritidis en C. jeuni veroorzaken de meeste gevallen van salmonellose- en campylobacteriose-infecties bij mensen.

Soortgelijke trends werden waargenomen bij C. jejuni van vleeskuikens tussen 2009 en 2020, waar de resistentie tegen ciprofloxacine in verschillende landen toenam. Het niveau van ciprofloxacineresistentie in Campylobacter is nu zo hoog dat dit antimicrobiële middel niet langer kan worden aanbevolen bij de behandeling van ernstige Campylobacter-infecties bij mensen.

Resistentie van E. colito carbapenem blijft zeldzaam bij voedselproducerende dieren en mensen. Aangezien carbapenems een klasse zijn van antimicrobiële middelen die als laatste redmiddel worden gebruikt, zijn alle bevindingen die resistentie hiertegen aantonen bij zoönotische bacteriën een punt van zorg. Daarom moet resistentie tegen carbapenem in de gaten worden gehouden en onderzocht.

Zie wetenschappelijk rapport: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7867