Sinds oktober 2021 meer dan 4 miljoen kippen, eenden en kalkoenen gedood

Daarmee worden de aantallen van de afgelopen jaren ver overschreden. Het trieste record van 2003 met 30 miljoen kippen en ander pluimvee wordt bij lange na nog niet gehaald, maar vergeleken met 2016/2017 (717.000) en 2020/2021 (ruim 600.000) is er sprake van een schrikbarende toename van het aantal vogelgriepslachtoffers in de pluimvee-industrie.

De vogelgriepuitbraak in 2021-2022 kenmerkt zich door een veelheid aan betrokken wilde vogelsoorten, waarbij er zich steeds bij andere soorten een piek in sterfte voordoet. De verspreiding van hoogpathogene vogelgriep in wilde vogels is onvoorspelbaar, aldus de deskundigengroep dierziekten die de minister van LNV adviseert. Het virus lijkt te verspreiden tussen verschillende typen vogelsoorten.

De situatie is onderhand rampzalig te noemen. Velen spreken over een tikkende tijdbom. Landbouwminister Staghouwer weigert vooralsnog zware woorden in de mond te nemen. Hij heeft het over ”zorgelijke” en ”verontrustende” ontwikkelingen.   

Kaart per 2 september 2022

 

 

In deze periode een opeenvolging met op verschillende plaatsen vaststelling van hoogpathogene vogelgriep bij pluimvee, Voor een actueel overzicht leent zich het nieuws en de achtergronden op de NVWA-website: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media

De uitbraak van vogelgriep vrijdag 2 september 2022 in Hebelermeer in Duitsland heeft ook gevolgen voor Nederland. Het 10-kilometergebied loopt tot aan de rand van Emmen (Dr.). In die zone geldt een vervoerverbod voor vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Bovendien geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel. De afgelopen dagen wordt de pluimveesector opgeschrikt door een opleving van het aantal uitbraken: in Blija (Fr.), Barneveld (Gld.), Ried (Fr.),

Procedures vervoer

Om de activiteiten toch zoveel mogelijk te kunnen voortzetten, zijn er procedures voor het vervoer van pluimvee en producten, te vinden op de website van branchekoepel Avined. Sector en overheid wijzen doorgaans binnen 72 uur een slachterij, een pakstation en een eierverwerker aan waarnaartoe vervoer onder bijzondere voorwaarden toch mogelijk is.

Corridors slachtpluimvee

Als een slachterij in het 10-kilometergebied gevestigd is, wordt een corridor ingesteld waarlangs transport mag plaatsvinden. Er zijn nu corridors naar W. van der Meer en Zonen in Dronryp, Van Den Bor Pluimveeslachterij in Nijkerkerveen en Jan van Ee in Stroe.

 

Europese Commissie streng tegen Duitsland: geen verkorting deadline AVP-beperkingszones

De Duitse deelstaat Nedersaksen mag de beperkingen, die ingesteld werden na een besmetting met Afrikaanse varkenspest (AVP) in juli, niet eerder opheffen. Dat heeft de Europese Commissie dinsdag besloten.      

Brussel vindt dat de de epidemiologische situatie in Duitsland is verslechterd, omdat er in drie verschillende deelstaten AVP-uitbraken zijn geweest. Het federale ministerie van Landbouw (BMEL) betreurt het besluit van de EU-commissie.

Brussel vindt dat het risico op de verspreiding van AVP is verhoogd met de uitbraken in drie verschillende deelstaten (Brandenburg, Baden-Württemberg en Nedersaksen) en dat de epidemiologische situatie in het land daardoor is verslechterd. Voor de EU-commissie een reden om het verzoek voor de verkorting van de AVP-beperkingen, van 14 oktober naar 3 september 2022 af te wijzen.

Het besluit is een tegenvaller voor BMEL, de deelstaatregering van Nedersaksen en de varkenshouders uit het gebied. Volgens de varkensorganisatie ISN bevinden de 300 getroffen bedrijven zich in een ‘extreme noodsituatie’ omdat de afzet erg moeizaam gaat. Tienduizenden varkens hebben daar inmiddels hun slachtgewicht bereikt, maar slachterijen en vleesverwerkers staan niet te trappelen om deze dieren. Dit heeft te maken met het feit dat er weinig afzet voor is en

omdat de kans bestaat dat er toch AVP bij een slachthuis binnenkomt. Dit kan de afzetmogelijkheden beperken en tot financiële schade leiden.

 

Verenigd Koninkrijk controleert extra op invoer van varkensvlees en -producten

Vanaf 1 september 2022 voert het Verenigd Koninkrijk (VK) extra controles uit op de invoer van varkensvlees en –producten vanuit de Europese Unie (EU). Deze maatregel is genomen om de Afrikaanse varkenspest (AVP) buiten het VK te houden.

Op dit moment zijn er in veel EU-landen besmettingen met de AVP. Het VK is nog vrij van de Afrikaanse varkenspest en wil voorkomen dat de ziekte door invoer van varkensvlees het land binnenkomt. De extra controle gebeurt met name op de luchthavens en in de ferryhavens.