Slachterij eist extra inzet NVWA-controleurs bij Haagse voorzieningenrechter

Varkensslachterij Compaxo, Zevenaar  eist bij de voorzieningenrechter in Den Haag dat inspectiedienst NVWA extra dierenartsen en assistenten inzet voor haar vestiging in Zevenaar. De varkensslachterij is uitgebreid en meer diervriendelijk gemaakt, maar die capaciteit kan niet volledig benut worden als het aantal vleeskeuringen door de NVWA achterblijft.

De slachterij stelde de inspectiedienst in 2021 al op de hoogte van de geplande uitbreiding, en trok daarna nog enkele malen aan de bel. De NVWA zegde toe dat ze zou proberen om voldoende dierenartsen en assistenten vrij te maken voor de verplichte keuring van het varkensvlees. Onlangs liet de NVWA het bedrijf echter weten dat ze niet in staat is meer controleurs in de slachterij in Zevenaar te plaatsen.

Compaxo nam daar geen genoegen mee, en stapte naar de voorzieningenrechter in Den Haag. Advocate Judith Janssen betoogde donderdagmiddag namens Compaxo dat de NVWA, door het aantal keuringen in de slachterij niet uit te breiden, in strijd met Europese regelgeving handelt. Ze baseerde zich op een uitspraak van het EU-Hof voor Justitie uit 2014 in een Cypriotische zaak, waarin het ministerie van landbouw van het land ook al werd terechtgewezen vanwege tekortschietende controlecapaciteit in slachterijen.

 

Goede afspraken voor samenwerking tussen beleidsmakers én toezichthouders essentieel

Een goede samenwerking tussen beleidsmakers, uitvoeringsorganisaties én toezichthouders is nodig voor een effectieve aanpak van de maatschappelijke opdrachten waar de rijksoverheid voor staat. Voor het maken van concrete werkafspraken met rijksinspecties heeft de Inspectieraad nu een Handreiking Principes en Uitgangspunten Governance Rijksinspecties (kort: Handreiking Governance) opgesteld.

Zie: https://www.rijksinspecties.nl/publicaties/publicaties/2022/09/30/handreiking-governance