Specialismen

Dierenwelzijn

 • Procesbeheerssysteem dierenwelzijn in de Slachterij (nieuwe eis NVWA)
 • Training dierenwelzijn en transport

Wet- en regelgeving

 • Advies wet- en regelgeving food in het algemeen en dierlijke (bij)producten in het bijzonder
 • Intermediaire schakel 
 • Trainingen
 • Juridisch advies

Kwaliteitssystemen

 • Ontwikkeling, advies en coaching kwaliteit en voedselveiligheid (o.a. ISO 9001 / 14001 / 26000 / 22000, BRC, IFS en FSSC22000)
 • Interne audits
 • EG-erkenningen, (landen-)registraties en (export)vergunningen (NVWA)

Milieu

 • Haalbaarheidsstudies voor (biomassa-)energieprojecten
 • Diverse vergunningstrajecten
 • Projecten gericht op verbetering van efficiency, technische rendementen, milieuzorg, afvalwaterzuivering, afvalstromen en kostenreducties, mestverwerking, mineralenkringloop

Management

 • Gericht op interim management, strategiebepaling, fusies, overnames, organisatieverandering, innovatie, logistiek, human resource, maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationale dienstverlening

 • Projecten ook in: België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Polen, Bulgarije, Kroatië, Japan, Brazilië, Verenigde Staten en China