Strategie voor duurzaam voedsel volgens EU Green Deal

Laat je stem horen!

De EU wil in 2050 klimaatneutraal worden, vervuiling terugdringen, bedrijven helpen op het gebied van schone producten en technologieën en zich inzetten voor een rechtvaardig traject. Om dit te bereiken wil de EU een ‘farm to fork’ strategie ontwikkelen die gebaseerd is op de Europese Green Deal.

Iedereen kan tegenwoordig bijdragen aan de ontwikkeling van EU-regelgeving. Via een roadmap worden de concrete ideeën gedeeld met de problematiek, de doelstellingen en de belangrijkste kenmerken. Dan volgt een publieke consultatie van 4 weken, waarna het voorstel wordt uitgewerkt. De ‘draft’ versie wordt verder uitgewerkt in afstemming met de lidstaten waarna een evaluatie volgt. Nieuwe regelgeving moet van een hoge kwaliteit zijn en gebaseerd op feiten.

Van 17 februari t/m 16 maart 2020 kunnen alle belangstellenden binnen de EU reageren op de roadmap van de nieuwe EU ‘farm to fork’ strategie.

Bron: ec.europa.eu

Acties Europese Green Deal

 • ENERGIE: sector koolstofvrij maken
  • Meer dan 75% uitstoot broeikasgassen is afkomstig van productie en gebruik energie
 • GEBOUWEN: renoveren om energierekening en gebruik te verlagen
  • Gebouwen zijn goed voor 40% van het energieverbruik
 • INDUSTRIE: bedrijven helpen om een groene economie te worden
  • Industrie in EU gebruikt maar 12% gerecycleerde materialen
 • MOBILITEIT: schoner, goedkoper en gezondere vormen van vervoer
  • Vervoer veroorzaakt 25% van de uitstoot

Met een ‘Farm to fork’ strategie wil de EU de doelstellingen van de Green Deal bereiken

In deze strategie worden de regulerende en niet-regulerende maatregelen uiteengezet die nodig zijn om efficiëntere, klimaat-slimme systemen te creëren die gezond voedsel bieden en tegelijkertijd een fatsoenlijk leven voor de boeren en vissers in de EU veiligstellen.

Meer specifiek zal de strategie uiteenzetten hoe:

· Zorgen voor duurzame primaire productie;

· Stimuleren van duurzame praktijken op het gebied van voedselverwerking, detailhandel, horeca en voedseldiensten;

· Bevordering van duurzame voedselconsumptie, waardoor de overgang naar gezonde, duurzame diëten wordt vergemakkelijkt;

· Verminder voedselverlies en verspilling.

Lees de roadmap en laat je mening horen

In de roadmap wordt het aan te pakken probleem en de te bereiken doelstellingen beschreven en uitgelegd waarom EU-actie nodig is. Er worden beleidsopties geschetst en de belangrijkste kenmerken van de overlegstrategie worden beschreven.

Omdat de EU graag open en transparant is mogen alle stakeholders (burgers en bedrijven) hun mening geven over de nieuwe ‘Farm to fork’ strategie. Heb je ideeën om dit via regelgeving goed te regelen? Laat je stem dan horen! Gebruik hiervoor deze doorlink.

Yvon Bemelman