Suikerbelasting voorlopig opgeschort

In het coalitieakkoord van het vorige kabinet was afgesproken om te onderzoeken hoe op termijn een suikerbelasting kan worden ingevoerd. De ministeries van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hadden daarom het onderzoeksbureau Ecorys onderzoek laten uitvoeren naar een brede suikerbelasting op voedingsmiddelen. Op 8 mei 2024 is het rapport ingediend.  

Suikerbelasting effectief instrument

Met het onderzoek is gekeken naar de vraag of suikerbelasting een effectief instrument is voor het verminderen van suikerconsumptie. En uit het onderzoek blijkt dat suikerbelasting kan bijdragen aan het verminderen van zuikerconsumptie en dat het effect ervan het grootst is onder de top twintig procent suikerconsumenten (de mensen die het meeste suiker consumeren). Logischerwijs is ook de gezondheidswinst het grootst bij deze groep mensen.

Suikerbelasting kan juridisch vormgegeven worden

Onder voorwaarden kan suikerbelasting juridisch worden vormgegeven. De varianten van een brede suikerbelasting op voedingsmiddelen die Ecorys heeft doorgerekend hebben een budgettaire opbrengst tussen de € 700 miljoen en € 1,2 miljard. Maar het kabinet heeft geen vervolg gegeven aan het onderzoek gelet op haar demissionaire status. Eventuele verdere opvolging van het onderzoek is aan de Kamer of aan een nieuw kabinet.

Rapport: https://open.overheid.nl/documenten/a9b34e3c-eb64-4555-a576-f87b91f85992/file