Update R&O-protocol om Afrikaanse Varkenspest te weren

De sector Vee&Logistiek neemt extra hygiënemaatregelen om insleep varkenspest te voorkomen. In verband met Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Europa en de recente uitbraken in Duitsland, is er extra aandacht voor het reinigen en ontsmetten van veewagens nodig, zeker als ze terugkomen vanuit het buitenland.

Om insleep van AVP in Nederland te voorkomen is er een R&O-protocol, waarin onder andere een lijst met ontsmettingsmiddelen is opgenomen die effectief zijn bij het doden van het virus.

Een dubbele R&O is verplicht voor alle veewagens die vanuit een risicoland (land met besmetting AVP bij gehouden varkens of een derde land) in Nederland terugkeren. Een dubbele R&O wordt sterk geadviseerd voor alle in Nederland binnenkomende veewagens. Dat wil zeggen een R&O direct na het lossen en een R&O op een erkende R&O-plaats direct na het binnenrijden van Nederland. Verder wordt het meebrengen van etenswaren naar Nederland waarin varkensvlees is verwerkt ten sterkste afgeraden. Transporteurs en varkensbedrijven wordt verzocht dit zeer duidelijk en dringend aan chauffeurs en medewerkers te melden.

Video’s, praktijkgidsen en toolbox gericht op  verantwoord antibioticagebruik in de veehouderij

Het Eropese project DISARM is afgerond. De verzamelde kennis binnen het project is onder andere vertaald in 10 praktijkgidsen en 100 praktische korte video’s. Ook is er een toolbox ontwikkeld om zelf met deze kennis aan de slag te gaan.

De praktijkgidsen bevatten een overzicht van verzamelde kennis op een bepaald thema met een handig overzicht met links naar praktische video’s, samenvattingen en artikelen over innovatieve praktijken. Ze hebben betrekking op:

  • Interne bioveiligheid
  • Externe bioveiligheid
  • Huisvesting in de veehouderij
  • Precision Livestock Farming voor vroege ziektedetectie
  • Het potentieel van veredeling en genetica: robuuste en veerkrachtige dieren
  • Drinkwaterkwaliteit
  • Management van jonge dieren
  • Vaccinatieprotocollen
  • Verbetering van de diergezondheid door het gebruik van aangepast voer, water en additieven
  • Verantwoord gebruik van antibiotica

Vanuit verschillende Europese landen zijn er ook ruim 100 praktische, korte video’s geproduceerd van circa 100 seconden. Alle filmpjes zijn gericht op het verbeteren van de diergezondheid in de varkens-, rundvee-, schapen-of pluimveehouderij. Ze zijn te bekijken via het DISARM YouTube kanaal.

Binnen het project is ook een toolbox ontwikkeld om veehouders te helpen een eigen multi-actor team op te zetten voor het ontwikkelen en uitvoeren van een diergezondheidsactieplan. Zo’n team kan bijvoorbeeld bestaan uit de ondernemer, de dierenarts en een bedrijfsadviseur.

DISARM YouTube kanaal: DISARM Project – YouTube

Een toolbox                     : https://nl.disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/

bron: ZLTO, 04/07/2022

Kamerbrief over Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

Minister Kuipers (VWS), minister Staghouwer en (LNV) en minister Van der Wal (LNV) bieden de Tweede Kamer het Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid aan. Om de risico’s op het ontstaan en de verspreiding van zoönosen in de toekomst verder te verkleinen, is het Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid opgesteld. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/07/06/kamerbrief-over-nationaal-actieplan-versterken-zoonosenbeleid en

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/rapporten/2022/07/06/nationaal-actieplan-versterken-zoonosenbeleid

Besmetting met Afrikaanse varkenspest op een varkensbedrijf in Emsbüren Duitsland en aanvullende inzet in Nederland

Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de recente uitbraken met Afrikaanse varkenspest (AVP) op twee varkenshouderijen in Duitsland. Daarnaast gaat de minister in op acties in Nederland die al lopen en die hij nu in gang zet, en de risicobeoordeling van de deskundigengroep dierziekten die is gedaan op 5 juli jl.

Zie:https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/07/08/besmetting-met-afrikaanse-varkenspest-op-een-varkensbedrijf-in-emsburen-duitsland-en-aanvullende-inzet-in-nederland  

Tot op heden is er nog geen vaccin tegen Afrikaanse varkenspest (AVP) goedgekeurd in de Europese Unie. Dat meldt het Duitse Friedrich-Loeffler Instituut (FLI). Daarbij onderstreept het FLI dat het vaccineren van zowel tamme als wilde varkens tegen AVP in de EU momenteel verboden is.

Wereldzoönosendag woensdag 6 juli 2022

Wereldzoönosendag wordt jaarlijks gehouden op 6 juli. Deze dag heeft tot doel licht te werpen op ziekten die hun oorsprong vinden bij dieren en die op mensen kunnen worden overgedragen. In een onderzoek van de CDC is 60% van alle bestaande infectieziekten zoönotisch en vindt ten minste 70% van de opkomende infectieziekten zijn oorsprong bij dieren. Zie: https://nationaltoday.com/world-zoonoses-day/

Uitbraken vogelgriep in seizoen 2021-2022 in Europa

Met in totaal 1.371 uitbraken van hoogpathogene vogelgriep bij pluimveebedrijven is Frankrijk in het seizoen 2021-2022 het zwaarst getroffen land in Europa. Frankrijk telt ruim de helft van de 2.398 uitbraken bij pluimvee in alle 36 Europese landen.

Behalve Frankrijk is ook Italië in het seizoen 2021-2022 zwaar getroffen door de vogelgriep met 317 uitbraken. Hongarije kampt met 290 uitbraken. Polen telt 94 uitbraken, het Verenigd Koninkrijk 79, Duitsland 74 en Nederland 47 bij pluimveebedrijven. Dat zijn de aantallen vanaf 1 oktober 2021 tot 10 juni 2022. In totaal zijn in Europa 46 miljoen stuks pluimvee gedood om de verspreiding van vogelgriep zoveel mogelijk te remmen.