Veehouderij moet dierenwelzijn in convenant regelen

Het kabinet voert een aangenomen wetswijziging van de Partij voor de Dieren over dierenwelzijn niet uit, omdat deze ‘onuitvoerbaar’ zou zijn. In plaats daarvan wil het kabinet dat er afspraken komen voor een dierwaardige veehouderij, waarin het welzijn van vleeskuikens, melkkoeien en andere boerderijdieren centraal staat.

Van landbouwminister Piet Adema moeten boerenbelangenbehartigers en de dierenbescherming de afspraken vastleggen in een convenant met strenge en verregaande uitgangspunten. Dierenorganisaties zijn hier ontevreden over, zij vinden dat er alleen experts aan tafel moeten zitten.

600 miljoen dieren

Boer Ruud Zanders, die over het convenant onderhandelt namens Caring Farmers: “Je moet dit eigenlijk zonder boeren doen. Boeren gaan altijd kijken: kan dit praktisch wel? Kan ik er wel wat aan verdienen?” Volgens hem moet het convenant het dierenwelzijn in de veehouderij radicaal verbeteren. “Het heet het ‘convenant dierwaardige veehouderij’, dus ik vind dat we ons moeten verplichten om alleen maar naar het dier te kijken.”

Ook de Partij voor de Dieren is kritisch. Kamerlid Leonie Vestering, die de wetswijziging indiende, vindt dat haar wet alsnog doorgevoerd moet worden. “Zo zijn we niet met elkaar getrouwd. We hebben met elkaar afspraken en regels. De Tweede Kamer én de Eerste Kamer hebben deze wet gewijzigd en hij zou ingaan op 1 januari 2023. We slachten 600 miljoen dieren per jaar in Nederland en hun leven is vaak verschrikkelijk. En daar moet nu wat aan gebeuren.”

Het gesprek over dierenwelzijn is niet nieuw: als sinds de jaren 90 staat het onderwerp regelmatig op de politieke agenda. Nu zijn, in aanloop naar het te sluiten convenant, zes basisprincipes opgesteld voor een dierwaardige veehouderij. Het gaat onder andere over de inrichting van de stallen, het stoppen van castreren van biggen en het onthoornen van koeien en geiten.

Ook moeten boerderijdieren de mogelijkheid krijgen om natuurlijk gedrag te vertonen, anders dan nu het geval is op veel boerderijen. Zo moeten onder meer varkens kunnen wroeten en een nest kunnen bouwen, koeien voor hun kalf kunnen zorgen, kippen een stofbad kunnen nemen en eenden kunnen zwemmen. De minister heeft deze principes omarmd en ze als uitgangspunten meegegeven voor het te sluiten convenant.

Zie: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2461513-onuitvoerbare-wet-dus-moet-veehouderij-dierenwelzijn-in-convenant-regelen