Verdienmodel korte keten en regeneratieve landbouw

De meerwaarde pakken die nu naar de grossier/handelaar/supermarkt gaat is het verdienmodel van de korte keten. Een voorbeeld waarmee boeren en ambachtelijke schakels meer opbrengst kunnen halen uit de verkoop van hun producten.

Teler-marketeer Folkert Botma snijdt bijvoorbeeld zelf zijn groente en schilt zelf zijn aardappelen waar hij veel meer marge mee pakt, bericht gfactueel.nl. Samen met Leon Steeghs vormen zij  ‘De boeren van Botmas’.  Zij zetten zich in om de grond gezonder te maken en de allerlekkerste en voedzaamste aardappelen en groenten te produceren.

Folkert: “Vanuit mijn passie voor lekker en gezond eten en de natuur ben ik op reis gegaan. Een reis waarin ik wilde ontdekken of boer zijn wel echt wat voor mij was. Al snel kwam ik erachter dat dit beroep mijn passies bij elkaar brengt en ik tegelijkertijd iets kan betekenen voor de wereld. Tijdens mijn reis ben ik in contact gekomen verschillende boeren over de wereld en gezien hoe elke boer kampte met de gevolgen van ons veranderend klimaat en hoe deze boeren zich actief inzetten om hier wat aan te doen! Regeneratieve landbouw is wat mij betreft het antwoord, op deze manier kunnen we gezonder voedsel produceren en tegelijkertijd de aarde gezonder maken.”

De percelen van Botmas liggen aan de Waddenzee, pal naast een oude zeegeul. Op deze rijke en vruchtbare grond wordt al meer dan 500 jaar(!) groente verbouwd. De grond is het belangrijkste gereedschap van de boer. Op gezonde grond groeit gezonde groente.

Wat is regeneratieve landbouw?

Regeneratieve landbouw is landbouw die die grond sterker en gezonder maakt. Elke plant haalt andere voedingsstoffen uit de aarde. En elke plant geeft ook andere voedingsstoffen terug aan de grond. Traditionele landbouw plant zoveel mogelijk dezelfde gewassen. Dat lijkt efficiënt, maar put de bodem op den duur uit. Plagen krijgen vrij spel. En er zijn veel kunstmatige ingrepen nodig zoals kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Met regeneratieve landbouw zorg je dat de bodem juist wordt verrijkt. Door op elk perceel minimaal vijf gewassen te planten die elkaar helpen. En elkaars bodem voeden. Door dieren als natuurlijke grasmaaiers en grondbemesters te gebruiken. En door nooit te ploegen maar de bodem juist te bedekken.

Korte keten is meer dan een verdienmodel

Korte ketens richten zich niet alleen op de eindconsument. Ook de plaatselijke detailhandel, horeca en grootkeukens kunnen kiezen om te werken met korte ketenproducten (van regeneratieve landbouw en kleinschalige veeteelt). Maar vaak is ‘korte keten’ nog niet echt doorgedrongen in het DNA, laat staan in de bedrijfscultuur van deze bedrijven. Vaak is men nog onbekend met de specialiteiten van de landbouw of focust men nog te sterk op het zo (kosten)efficiënt mogelijk produceren. Het begint met onderzoeken, informeren en draagvlak creëren rond de condities om korte keten te integreren. Hierbij kan de focus liggen op organisatiestructuur, logistiek en marketing.  

Nieuwe ketens van veld tot vork, zoals een lokale boerenmarkt, brood- of vleesketen. Een klein aantal spelers creëren meerwaarde in samenspraak en transparantie. De werkgroep korte keten van Stichting Verskwaliteit Nederland vormt zo’n nieuw ankerpunt in het landschap van de korte keten waar nood is aan innovatieve samenwerking.

Bron: https://www.gfactueel.nl/korteketenteler-pakt-de-marge-van-supermarkt/  en https://botmas.nl/