Verspreiding vogelgriep in Nederland

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) krijgt regelmatig bericht dat voeradviseurs worden toegelaten in pluimveestallen. Dat gebeurt ondanks het landelijke bezoekersverbod vanwege de vogelgriep. Als dit zo blijft, overweegt het ministerie de regels aan te scherpen.

Dat heeft Chief veterinary officer (CVO) Wim Pelgrim van LNV woensdag gezegd tijdens het webinar ‘Vogelgriep in Nederland: update en biosecurity-tips’ dat werd georganiseerd door Avined en GD. Bezoek mag alleen worden toegelaten als het noodzakelijk is voor de volksgezondheid, diergezondheid, het dierenwelzijn, voor de gezondheid van in de stal aanwezige personen of het geven van praktijkonderwijs.

Zie https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksprojecten-lnv/nieuws/show/vogelgriep-bij-pluimvee-in-20212022.htm

Zie voor de laatste gevallen van vogelgriep en de maatregelen: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten  (NVWA-actueel is op dit punt niet actueel).

 

Beantwoording Kamervragen over export van varkens en de dreiging van Afrikaanse varkenspest

Minister Schouten (LNV, a.i.) beantwoordt Kamervragen over export van biggen en slachtvarkens over lange afstanden en de dreiging van Afrikaanse varkenspest. Schouten: ‘Toename varkensexport lange afstand is ongewenst’. Het lid Vestering (PvdD) heeft de vragen gesteld. Zie:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2022/09/19/beantwoording-kamervragen-over-export-van-varkens-over-lange-afstanden-en-de-dreiging-van-afrikaanse-varkenspest