Visuele vleeskeuring bij jonge dieren in België

In België heeft de FAVV een omzendbrief gepubliceerd met een visuele vleeskeuring bij jonge runderen, jonge kleine herkauwers, eenhoevigen en varkens. In de brief staat een risicobeoordeling en voorwaarden die in acht genomen moeten worden om een dergelijke keuring mogelijk te maken.

Alle dieren krijgen in het slachthuis een AM-keuring (levende keuring) en een PM-keuring (vleeskeuring). Het primaire doel van deze keuringen is het waarborgen van de voedselveiligheid. Tijdens de keuringen kijkt de dierenarts naar anatomopathologische abnormaliteiten of anomalieën.  Daarnaast worden via de keuring ook dierengezondheidsaspecten (dierziekten) gecontroleerd en controles op dierenwelzijn uitgevoerd. Controles op dierenwelzijn doet FAVV niet zelf maar wordt onder de bevoegdheden van de Gewestelijke autoriteiten uitgevoerd.

Besluit visuele vleeskeuring

Het wetenschappelijk advies van EFSA over de herziening van de vleeskeuring bij varkens stelt dat de belangrijkste gezondheidsrisico’s van biologische aard zijn. Dat betreft met name: Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, Toxoplasma gondii en Trichinella spp..

Daarom heeft het Wetenschappelijk Comité van FAVV besloten om de klassieke vleeskeuring (met insnijdingen) te vervangen door een visuele keuring voor jonge runderen, jonge kleine herkauwers en eenhoevigen.

Vanuit het oogpunt van voedselveiligheid valt het nadeel van een iets minder gevoelige detectie van letsels tijdens de vleeskeuring niet op tegen het voordeel van een verminderde kruiscontaminatie aan de slachtlijn. Er wordt benadrukt dat een goed uitgevoerde vleeskeuring een belangrijk instrument is en blijft bij de bewaking van de dieren- en volksgezondheid en de detectie van nieuw opduikende (epidemische) dierenziekten.

Het Comité is echter van mening dat met alleen een visuele keuring deze doelstellingen ook kunnen worden gehaald. Omdat insnijdingen aanleiding kunnen zijn tot verdere verspreiding van reeds aanwezige microbiologische contaminatie, is de standaard keuring nu een visuele postmortemkeuring bij het jonge rund, de jonge kleine herkauwer, de eenhoevige en het varken in de Europese Unie. Hierbij moeten een aantal basisvereisten wel worden nageleefd en rekening worden gehouden met de leeftijdsgrens van jonge runderen en jonge kleine herkauwers. Zo niet, en bij abnormale karkassen, dan zal de uitgebreide klassieke keuring uitgevoerd moeten worden.

Bron: 20220225_clean_NL_v3_ob_keuring_jong_rund_kleine_herkauwer_eenhoevige_varken.pdf (favv-afsca.be)