Vlees eten en dierenwelzijn; gaat dat wel samen?

Veel mensen kiezen ervoor om vegetariër of veganist te worden voor het welzijn van de dieren. Maar voor anderen is die stap te groot en zoeken een diervriendelijk alternatief. En dan scoort biologisch het hoogst.

Een biologische boer wil dat zijn dieren zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Voor biologische boeren gelden dan ook duidelijke regels rondom dierenwelzijn. Zo zijn uitloop en weidegang verplicht voor alle dieren. Biologische koeien kunnen altijd naar buiten als het weer het toelaat, waar ze kunnen grazen en meer bewegingsgruimte hebben. Ook binnen hebben de dieren zoveel mogelijk ruimte. Biologische kippen hebben bijvoorbeeld 1m2 per 6 kippen en in de stal is er genoeg stro om lekker rond te kunnen scharrelen en krijgen de dieren de kans om ‘s nachts te rusten doordat het donker is in de stal. Ook voor alle andere dieren binnen de biologische veehouderij gelden wetten en regels waardoor ze een beter leven hebben.

In totaal wordt nog geen 1% van de jaarlijks 450 miljoen dieren in de Nederlandse veehouderij in een biologisch diervriendelijk systeem gehouden. Om ook voor die overige 99% van het vee verbeteringen te bewerkstelligen, heeft de Dierenbescherming in 2007 het sterrensysteem van het Beter Leven keurmerk geïntroduceerd.

 

1 ster

Er is voldoende aandacht voor dierenwelzijn. De dieren krijgen meer ruimte en speelmateriaal.

2 sterren

Er is ruim voldoende aandacht voor dierenwelzijn. Alle dieren krijgen nog meer ruimte en mogen naar buiten.

3 sterren

Er is de meeste aandacht voor dierenwelzijn. Alle dieren kunnen naar buiten. De stal is zo ingericht dat het dier zoveel mogelijk keuzevrijheid heeft.

Voor dieren uit de gangbare vee-industrie geldt de Wet Dieren die jaarlijks wordt aangescherpt. Maar daarmee is ook alles gezegd volgens de Dierenbescherming. “De gangbare vee-industrie heeft krappe hokken, weinig afleiding en dieren die zijn verworden tot dingen die je consumeert.”

Steeds meer consumenten worden zich bewust van het lot van de dieren in de veesector en zoeken naar een ‘goed gevoel’. Speel hier als ondernemer in de vleesketen op in. Maar zorg wel dat je verhaal klopt. In de toekomst worden misleidende duurzame boodschappen nl. beboet.